Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Omsorgsdage

Omsorgsdage er dage, hvor du med fuld løn kan holde fri sammen med dit barn

Alle offentligt ansatte fædre og mødre har ret til omsorgsdage til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år.

Er du offentligt ansat og er blevet forælder efter den 1. oktober 2005, har du ret til to årlige omsorgsdage per barn. Retten gælder fra og med fødselsåret og til og med det år, hvor barnet fylder syv år.

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, fremgår det af din overenskomst, kontrakt eller lignende, om du har ret til omsorgsdage.

Der er ingen frister for, hvornår du skal varsle omsorgsdagene, men du skal tidligst muligt gøre din offentlige arbejdsgiver opmærksom på, at du ønsker at afvikle dagene.

Din offentlige arbejdsgiver kan ikke kræve nogen begrundelse for, at du ønsker at holde omsorgsdagene, og bør imødekomme dit ønske om omsorgsdagen, med mindre det er uforeneligt med arbejdet.

Du kan holde omsorgsdagene som halve eller hele dage. Efter aftale med din offentlige arbejdsgiver kan du også holde omsorgsdage timevis.

Du har ikke ret til at udskyde dine omsorgsdage til senere år, hvis du er offentligt ansat.

Hvis du ikke har holdt dine omsorgsdage, bortfalder de ved årsskiftet. De to omsorgsdage, du har pr. kalenderår til hvert barn, skal holdes senest den 31. december i kalenderåret.

Du kan dog overføre omsorgsdage til det efterfølgende kalenderår i disse situationer:

  • omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget
  • omsorgsdage, som du er forhindret i at bruge, fordi du holder barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår.

Du kan ikke få udbetalt penge for de omsorgsdage, som du ikke har afholdt. Heller ikke hvis du fratræder din stilling.

Er du ansat med en varieret arbejdslængde som fx deltidsansat eller studentermedhjælper i det offentlige, har du også ret til omsorgsdage.

Når du afholder en omsorgsdag, gælder det faktiske antal timer, du skulle have været på arbejde den pågældende dag.

Hvis du er privatansat, har du kun ret til omsorgsdage, hvis det fremgår af din individuelle ansættelseskontrakt, af din overenskomst eller af den husaftale eller personalepolitik, der gælder på din arbejdsplads.

Skrevet af borger.dk