Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Mentorstøtte til job og uddannelse, hvis du har handicap

En mentor kan hjælpe, hvis du har et særligt behov for støtte til fx at få et job

Du kan få en mentor, hvis mentorstøtten er afgørende for, at du kan opnå eller gennemføre et job eller et forløb gennem jobcentret.

Mentorens opgaver kan være meget forskellige og afhænger af, hvad det præcis er, du har særlig brug for særlig støtte til. Mentoren kan hjælpe på selve arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen. Men mentorstøtten kan fx også bestå i hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen – eller kontakte din læge eller dit jobcentrer.

Jobcentret vurderer, om du kan få mentorstøtten.

Mentorstøtte er en midlertidig støtteordning. Du kan få bevilget mentorstøtte i op til 6 måneder ad gangen, men med mulighed for forlængelse.

Kontakt dit jobcenter, hvis du har behov for en mentor. Jobcentret vil tage stilling til, om du kan få mentorstøtte.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

  • hos kommunen

  • hos lægen

  • på hospitalets forskellige afdelinger

Læs mere om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen:


Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering