Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Affald og genbrug

Du kan tilmelde din virksomhed til kommunens affaldsordninger, hvis I har brug for at få afhentet husholdningslignende affald og genbrug.

Hvilket affald henter vi ved jer?

Virksomheder kan få hentet husholdningslignende affald. Det vil i praksis sige, at det omfatter det affald, som jeres personale producerer. Det kan fx være snavset emballage og affald fra rengøring og oprydning i jeres lokaler. 

Vær opmærksom på, at for restaffald kan I frit vælge beholderstørrelse og antal. Men for madaffald og genbrug, kan I kun få én beholder til henholdsvis madaffald (140 L), metal/glas/plast (190 L) og papir/pap/tekstilaffald (240 L), da I kun kan få hentet genbrug som ved private husholdninger.

Vi tømmer restaffald og madaffald fra standplads. Genbrug tømmes fra skel, medmindre du har en landadresse med standplads. Vi tømmer fra kl. 06.00 i Esbjerg Midtby og på land. I resten af kommunen tømmer vi kl. 07.00.
Er du i tvivl om, hvad der gælder på jeres adresse, så kontakt Affaldskontoret via kontaktformular eller tlf.: 76 16 16 16.


Vælg mellem kommunal ordning eller privat transportør
Virksomheder kan frit vælge, om I vil bortskaffe jeres affald gennem de kommunale affaldsordninger eller gennem en godkendt privat transportør.

Her kan I tilmelde jer til de kommunale ordninger for affald og genbrug

Benytter I de kommunale ordninger, kan I her se hvilke beholdere virksomheden er tilmeldt
 

Privat transportør
Hvis I vælger at bruge en privat transportør, skal du sikre dig, at transportøren er godkendt til opgaven.

Find Energistyrelsens liste over godkendte transportører her

Læs mere om affald