Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bryndum Sogns Lokalråd

Lokalrådet virker inden for Bryndum sogn, der dækker området: Astrup, Balle, Bryndum, Bryndumdam, Forum, Forumlund, Fuglbæk, Kjersing og Tarp.

Lokalrådet er sognets fælles talerør. Vi arbejder for sognets særlige interesser og er bindeled mellem offentlige myndigheder og andre instanser og borgere. 

Lokalrådet er upolitisk.

Sammensætning

Lokalrådet består af 9 medlemmer, repræsenterende følgende områder:
Skolebestyrelse/daginstitutioner: 1 medlem.
Kultur og fritid: 2 medlemmer.
Idrætsforeninger: 2 medlemmer.
Bolig- og grundejerforeninger. 1 medlem.
Borgerforeninger: 3 medlemmer.
Hvert medlem skal have en suppleant.

Mere information

Besøg lokalrådets hjemmeside 

Klik på kortet, så kan du zoome og klikke på mere info

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Landsbyplaner

Landsbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Politik for nærdemokrati

Hovedformålet med Politik for Nærdemokrati er at fastlægge rammerne for, hvordan nærdemokratiet skal fungere.

Læs politikken her

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger