Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

En kvalitetsstandard beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt skal tilbyde. 

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde fastlægger udgangspunktet for hvilken hjælp og støtte, en borger kan forvente at få inden for de rammer, som fastlægges i lovgivningen – det vil sige kommunens serviceniveau.

Det er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

Kvalitetsstandarderne er politisk godkendt af Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Nedenfor findes de kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde i Esbjerg Kommune, som er blevet endeligt godkendt i 2022.

Du kan læse nærmere om disse kvalitetsstandarder: