Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ressourcepædagoger

Vores ressourcepædagoger yder specialpædagogisk bistand til børn i alderen 0 - 6 år i kommunens dagpleje og daginstitutioner. De giver også råd og vejledning til forældre og personale. Det er den pædagogiske leder, der efter aftale med dig søger om en ressourcepædagog.

Ressourcepædagogerne er pædagoger med specialviden om børn med særlige behov. De er ansat i Børn & Pædagogik, som dækker hele kommunen. 

Når personalet i dagtilbuddet vurderer, at et barn eller en gruppe af børn, har behov for en særlig pædagogisk indsats, er det lederen, der søger om en ressourcepædagog. Det betyder, at dagtilbuddet har ekstra personaleressourcer i en begrænset periode.

Ansøgningen sker altid i samarbejde med forældrene.

Om ressourcepædagoger