Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gørding Lokalråd

Lokalrådet virker inden for Gørding Sogn og Gørding valgkreds.

Formålet med Gørding lokalråd er at være bindeled mellem Gørding Sogn og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen og varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder. 

Lokalrådet er upolitisk.

Sammensætning

Lokalrådet består af 9 medlemmer. De 7 af medlemmerne er valgt fra repræsentantskabet for en periode på 2 år, mens de 2 folkevalgte medlemmer er valgt for en periode på 4 år. 

Suppleanter kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret.

Mere information

Besøg lokalrådets hjemmeside

Klik på kortet, så kan du zoome og klikke på mere info

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Landsbyplaner

Landsbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Politik for nærdemokrati

Hovedformålet med Politik for Nærdemokrati er at fastlægge rammerne for, hvordan nærdemokratiet skal fungere.

Læs politikken her

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger