Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tandplejen

Den kommunale tandpleje tilbyder gratis tandpleje til børn og unge op til 18 år, specialtandpleje og omsorgstandpleje til personer med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Sommerferievagt i Tandplejen

De kommunale tandklinikker er lukkede fra fredag den 1. juli til og med tirsdag den 9. august (begge dage inklusive).

Mandage i ugerne 28, 29, 30 og 31 vil to hold behandlere modtage børn og unge i nødbehandling på:

Tandklinikken Spangsbjerg, Skrænten 120 - Esbjerg - vagttelefon 76 16 40 00.

Det betyder, at de børn og unge, som har brug for akut tandlægehjælp, kan få en tid om mandagen.

Vagttelefonen er åben fra kl. 8.00 til kl. 14.00.

TIDSBESTILLING ER NØDVENDIG!

Patienter tilmeldt omsorgstandpleje tilbydes ligeledes hjælp til akut nødbehandling på Tandklinikken Spangsbjerg - dog kan vi ikke tilbyde hjemmebesøg.

I weekender og på helligdage henvises nødbehandling til Tandlægevagten.

Nødbehandling vedr. tandregulering henvises til egen specialtandlæge.

Uden for vores vagtdage henvises ulykkesrelaterede tandskader til Tandskadevagten.

Ved akut opstået behov for tandlægehjælp betaler Tandplejen for nødbehandling udført af privatpraktiserende tandlæge i vores sommerferie.

Corona

Tandplejen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at forebygge spredning af coronavirus.

Du kan læse mere om Tandplejen under Seneste nyt om coronavirus.

Afbud - ændre tid - åbningstider - klinikoversigt

Akutte skader - hvad gør jeg?

Call Centret

Ring på tlf. 76 16 40 00

Vi vil rigtig gerne høre fra dig så hurtigt som muligt, hvis du har brug for at ændre en tid, melde afbud, eller hvis du ønsker, at din tandklinik skal kontakte dig.

Husk at have patientens CPR-nummer (10 cifre) klar, når du ringer.

Alle børn og unge under 18 år kan få gratis tandpleje

Vi tilbyder alle under 18 år forebyggende og behandlende tandpleje.

Læs mere om forebyggende og behandlende tandpleje

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til personer, der på grund af psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje eller Omsorgstandplejen.

Læs mere om specialtandplejen

Omsorgstandpleje

Du kan gøre brug af omsorgstandpleje, hvis du har et vidtgående fysisk eller psykisk handicap, så du ikke er i stand til at benytte de almindelige tilbud om tandpleje.

Læs mere om omsorgstandpleje