Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Dit første kørekort

Det gælder særlige regler for 17 årige, der vil tage kørekort.

Her kan du læse mere om dit første kørekort.

Sådan bestiller du dit kørekort

Du skal bestille tid i Borgerservice for at få lavet kørekort, hvorefter du skal møde personligt op. 
Husk at medbringe dit nuværende kørekort, og evt. et nyere pasfoto som opfylder kravene.

Et internationalt kørekort koster 30 kr. (2024)

For 17-årige der vil tage kørekort

Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil, når du er fyldt 16 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort når du er fyldt 17 år.

Når du tager kørekort som 17-årig er der særlige regler du skal opfylde for at få kørekortet.

Det er i kommunens borgerservice eller hos en kørelærer du skal henvende dig, når du skal ansøge om at få kørekortet. Dine forældre skal give samtykke til at du kan få udstedt kørekort til kategori B (bil, lille knallert og traktor- og motorredskab). Du skal derfor aflevere en underskrevet samtykkeerklæring fra dine forældre, når du indleverer ansøgningen.

Du skal foruden en samtykkeerklæring medbringe følgende når du indgiver en ansøgning om kørekort:

  • et vellignende foto. Du skal medbringe et. Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling.
  • pas eller anden legitimation
  • en lægeattest
  • et kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp (dog kun hvis det er første gang du skal have kørekort)

Kommunen vil efterfølgende vurdere om betingelserne for udstedelse af kørekort er opfyldt, beramme køreprøver og opkræve betaling.

Prisen for køreprøve og teoriprøve er 1.170 kr. (2024). Gebyret dækker både den teoretiske og den praktiske køreprøve. Hvis du ikke består enten den teoretiske eller den praktiske prøve første gang, skal der betales et nyt gebyr ved berammelsen af en ny køreprøve.

Når du får kørekort som 17-årig, vil dit kørekort få påført kode 141. Koden betyder, at du frem til du fylder 18 år kun må køre bil på særlige vilkår:  

  • Du må kun køre bil, hvis du har en ledsager i bilen.
  • Ledsageren skal opfylde nogle specifikke krav, som du kan læse mere om på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.  
  • Du må kun køre bil i Danmark.  
  • Du må kun køre almindelig bil, lille knallert og traktor- og motorredskab.
  • De øvrige køretøjer i kategori B vil du først kunne køre, når du fylder henholdsvis 18 år (stor knallert) og 24 år (trehjulede motorcykler og trehjulede biler med en motoreffekt over 15 kW)  

Dit kørekort til kategori B bliver først et fuldt gyldigt EU-kørekort til almindelig bil, når du fylder 18 år. Af samme årsag, kan du eksempelvis heller ikke påbegynde køreuddannelsen til lastbil før du er fyldt 18 år, da du skal være indehaver af et gyldigt EU-kørekort til kategori B, før end du kan begynde disse køreuddannelser.  

Over en kørelærer
Hvis du vil klage over en kørelærer, skal du henvende dig til Dansk Kørelærer-Union. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle kørelærere, der er medlem.

Over køreundervisning
Hvis du vil klage over køreundervisning eller en kørelærer, der ikke er medlem af Dansk Kørelærer-Union, skal du henvende dig til Ankenævnet for køreundervisning.

Over teoriprøve eller praktisk prøve

Du kan klage over dit prøveresultat til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen skal have modtaget din klage inden fire uger efter afgørelsen. 

Over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort

Der vil normalvis fremgå en klagevejledning af Færdselsstyrelsens eller kommunens afgørelse i din kørekortsag. I første omgang har du mulighed for at klage til den myndighed, som har truffet afgørelsen i netop din sag.

Med kørekortet som app har du det altid ved hånden

Digitalt kørekort

Slut med at glemme kørekortet

Hvis du henter Kørekort-appen, fungerer det som gyldigt kørekort i Danmark. Kørekort-appen er et supplement til dit fysiske kørekort. 

Hent Kørekort-appen der, hvor du normalt henter apps.