Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Beredskabsplan for landbrug

Når uheldet er ude på dit landbrug, er det vigtigt, at der sker en hurtig og målrettet indsats, så forureningen begrænses. Med en beredskabsplan har du klarhed over, hvad der skal gøres, hvor hjælpemidlerne er og hvem der skal kontaktes. 

Nedenfor har du mulighed for at udarbejde en beredskabsplan med et tilhørende oversigtskort over din ejendom. Det anbefales at starte med at udarbejde beredskabsplanen og herefter oversigtskortet.

Beredskabsplanen og oversigtskortet er velegnet til at hænge op på vinduet i staldkontoret, så de er tilgængelige og kendt af landbrugets ansatte. 

Beredskabsplanen og oversigtskortet skal udleveres til indsatsleder eller miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand m.v.

På visse husdyrbrug er det et krav, at der findes en beredskabsplan, heriblandt på de såkaldte IE-brug, som er de store svine- og fjerkræejendomme. Mange husdyrbrug har også et vilkår om udarbejdelse og opdatering af en beredskabsplan i deres miljøgodkendelse.