Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udsatterådet i Esbjerg Kommune

Udsatterådet i Esbjerg Kommune skal fremme forståelse og rummelighed, så Esbjerg Kommune kan være foregangskommune for indsatsen for udsatte grupper.

Udsatterådet i Esbjerg Kommune består af 11 medlemmer, der repræsenterer forskellige dele af udsatteområdet, der spænder fra arbejdet med udsatte børn, kriseramte kvinder, udsatte unge i beskæftigelsesindsatsen til gadeplansarbejde og hjemløshed. Udsatterådet er dermed en stærk og essentiel spiller med den nødvendige tværfaglige viden til, at Esbjerg kan agere foregangskommune i at fremme forståelse og rummelighed. Rådets medlemmer arbejder alle frivilligt og ulønnet.

Rådet har fastlagt fem møder årligt. Foruden disse møder samles rådet ca. dobbelt så mange gange i under- og arbejdsgrupper. Rådet er delt op i tre grupper med hver sin mærkesag. Rådet besøger hvert år flere steder i Esbjerg, hvor der gøres en indsats for udsatte. Ved sådanne møder med de udsattes berøringssteder taler rådets medlemmer med brugerne og hører om deres liv, deres betragtninger fra egne erfaringer med systemet og deres oplevelser på og om det pågældende sted.

Udsatterådet har høringsret, sekretær, et forbrugsbudget, lokaler til rådighed, og har det som sin primærfunktion at arbejde for de udsattes sag.

Udsatterådet har på nuværende tidspunkt tre aktuelle og centrale mærkesager:

  • Agere og stimulere talerør for de udsatte. Det at blive hørt og tage del i samfundet er en ret, alle skal have, omend der skal alternative platforme til, for at de udsatte kommer i tale. Rådet ønsker at tænke i andre og mere alternative baner for at skabe rum til, at de udsatte tager del og bliver hørt.
  • Arbejde på at skabe billigere boliger til unge udsatte og skæve boliger, som er rummelige og i en overkommelig prisklasse. Det er et essentielt vilkår for alle at have en bolig - et sted at kalde hjem. Rådet ønsker at skabe skæve boliger, der udviser og hviler på mangfoldighed, og hvor der er forståelse for, at ikke alle lever ens.
  • Derudover ønsker rådet at skabe boliger til udsatte unge, som de også er i stand til at betale.

Årets møder

Du er velkommen til at følge med i hvad Udsatterådet er optaget af, ved at læse referaterne fra vores møder. 

Strategi for mennesker i udsatte livssituationer

Formålet med strategien for mennesker i udsatte livssituationer er at sikre, at vi tager ordentligt hånd om opgaven med at hjælpe og understøtte mennesker på kanten af vores samfund.

Strategi for mennesker i udsatte livssituationer