Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udsatterådet i Esbjerg Kommune

Udsatterådet har til formål at rådgive Esbjerg Byråd på udsatteområdet og at være et samlet talerør for socialt udsatte mennesker i kommunen.

Udsatterådet i Esbjerg Kommune består af 10-12 medlemmer, der repræsenterer forskellige dele af udsatteområdet, som spænder fra arbejdet med udsatte børn, kriseramte kvinder, udsatte unge i beskæftigelsesindsatsen til gadeplansarbejde og hjemløshed. 

Udsatterådet er dermed en stærk og essentiel spiller med den nødvendige tværfaglige viden til, at Esbjerg kan agere foregangskommune i at fremme forståelse og rummelighed. Rådets medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet.

Udsatterådets målgruppe er mennesker i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Udsatterådet sammensættes, så der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse. Det tilstræbes, at Udsatterådet også rummer viden om prostitution og vold.

Byrådet får igennem Udsatterådet adgang til erfaringer og specialviden om udsatteområdet og har dermed et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på. 

Udsatterådet i Esbjerg Kommune giver udsatte grupper en kommunikationskanal til byrådet og kommunens administration, så der kan rejses spørgsmål og bringes forslag til initiativer frem.

Årets møder

Du er velkommen til at følge med i hvad Udsatterådet er optaget af, ved at læse referaterne fra vores møder. 

Strategi for mennesker i udsatte livssituationer

Formålet med strategien for mennesker i udsatte livssituationer er at sikre, at vi tager ordentligt hånd om opgaven med at hjælpe og understøtte mennesker på kanten af vores samfund.

Strategi for mennesker i udsatte livssituationer