Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Tematillæg til Planstrategi 2022-34

Ifølge planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen kan kommunerne, på baggrund af en vedtaget kommuneplanstrategi, søge staten om at medtage udviklingsområderne i et landsplandirektiv.

På baggrund af et vedtaget landsplandirektiv, kan Esbjerg Kommune planlægge for boliger indenfor kystnærhedszonen.

Tillægget til Planstrategi 2022-34: Tema Udviklingsområder består af:

  • Kommuneplanstrategi Tema Udviklingsområder
  • Uddrag og vurderinger
  • Sammenfattende redegørelse og miljørapport