Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vandløb og søer i Esbjerg Kommune

Vandløb har, udover deres naturmæssige værdi, stor betydning i forbindelse med vandafledning. Formålet med vandløbsloven er at sikre, at vandløb skal kunne benyttes til afledning af overfladevand, spildevand og drænvand under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvalitet.

Esbjerg Kommune er myndighed for alle kommunens vandløb. Vandløbsloven omfatter ikke kun de åer og bække, som man normalt forbinder med et vandløb. Grøfter, kanaler rørlagte vandløb, dræn samt søer og damme er også i vid udstrækning omfattet af vandløbsloven.

Offentlige og private vandløb
Vandløbsloven inddeler kommunens vandløb i to kategorier: Offentlige og private vandløb. Forskellen mellem de to ligger i vedligeholdelsen, som for de offentlige vandløbs vedkommende foretages af kommunen som foreskrevet i regulativerne, mens lodsejerne vedligeholder de private vandløb. I Esbjerg Kommune findes omkring 825 km offentlige vandløb.

Du kan se, om et vandløb er offentligt her.

Naturbeskyttelsesloven
Mange vandløb er udover vandløbsloven også underlagt naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer i vandløbet ud over de sædvanlige vedligeholdelsesarbejder. Enhver ændring i beskyttede vandløb kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Du kan få et overblik over § 3-vandløb her.