Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kvaglund Lokalråd

Lokalrådet virker inden for Kvaglunds lokalområde.

Kvaglund Lokalråds formål er at bidrage til Kvaglunds udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker, det sker ved at være kontaktled til bl.a. kommunale, regionale og statslige myndigheder. Rådet er upolitisk.

Sammensætning:

Lokalrådet består af i alt 9 medlemmer.

Boligforeningernes beboere i Arbejdernes, 32 og Fremad udpeger hver 1 medlem. Grundejerforeningen  udpeger 3 medlemmer.  Samvirket udpeger 1 medlem.  Kirken / Folkehuset udpeger 1 medlem.  Skole- og institutioners bestyrelser udpeger 1 medlem.  For hvert medlem udpeges 1 suppleant.

Såfremt de nævnte boligforeninger, institutioner og foreninger mv. ikke har mulighed for at udpege et bestyrelsesmedlem, kan personer med fast bopæl i lokalrådets område stille op til bestyrelsen og vælges på generalforsamlingen.

Lokalrådet har sin egen hjemmeside her.

Klik på kortet, så kan du zoome og klikke på mere info

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Vedtægter

Landsbyplaner

Landsbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Politik for nærdemokrati

Hovedformålet med Politik for Nærdemokrati er at fastlægge rammerne for, hvordan nærdemokratiet skal fungere.

Læs politikken her

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger