Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Strategi for kvalitet

Godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 20.4.2020

Dette produkt udgør en strategi for kvalitet i Sundhed & Omsorg og er en udvikling af tilsynspolitikken for 2019.

Dermed udbredes området for strategien til en bredere tilgang og indeholder fortsat tilsynsområdet, som fortsat udgør et væsentligt element, men nu mere som et middel til at opfylde politikken.

Strategien for kvalitet hviler på den grundlæggende kvalitetscirkel, hvilket er i fuld overensstemmelse med både dansk og international anerkendt metode.

Kvalitetscirklen har fire trin:

  1. Planlægge. Der udarbejdes retningsgivende dokumenter for den praksis, som er besluttet.
  2. Udføre. Selve implementeringen af de retningsgivende dokumenter.
  3. Undersøge. Overvågning af kvaliteten.
  4. Handle. Vurdering af resultaterne af overvågningen samt prioritere og iværksætte tiltag, hvor der er kvalitetsbrist.

Med systematisk brug af kvalitetscirklen er det grundlæggende, at alle beslutninger skal være gennemsigtige forud for implementeringen, og at der følges op på, hvordan det går, og justeres relevant. Kvalitetscirklen bruges både til små og store områder.