Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Dit barn er automatisk tilmeldt Tandplejen

Alle børn og unge i alderen 0-21 år bliver med den nye lovgivning gradvist tilmeldt Den Kommunale Tandpleje, hvor al behandling er gratis. Tilmeldingen sker automatisk.

Ny lovgivning om gratis tandpleje

Fra sommeren 2022 vedtages en ændring af Sundhedsloven, således at gratis tandpleje med fritvalgsordningen til de 16-17-årige udvides til også at omfatte de 18-21-årige. Ændringen indfases én årgang ad gangen, startende med årgang 2004.

Hvornår er du omfattet af den nye ordning?

2022 - årgang 2004 er omfattet fra den 1. juli
2023 - årgang 2004 og 2005 er omfattet
2024 - årgang 2004, 2005 og 2006 er omfattet
2025 - årgang 2004, 2005, 2006 og 2007 er omfattet

Fritvalgsordningen betyder, at den unge kan vælge at fortsætte i den kommunale tandpleje eller vælge en privat praktiserende tandlæge. Ønsker den unge at fortsætte på samme kommunale klinik som tidligere, skal den unge intet foretage sig.

Der er frit valg mellem de kommunale klinikker.

Tandbehandling - forebyggelse - behandling - tandregulering

Call Centret

Ring på tlf. 76 16 40 00

Telefontid: alle skoledage kl. 7:30 - 10:00 og 13:00 – 14:30

HUSK

Du kan flytte og booke en ny tid på tandplejens book selv side. Link hertil findes i den besked, du har fået i din digitale postkasse eller på sms.