Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Krav hvis du modtager økonomisk ydelser

I Danmark har vi en række ydelser, som hjælper borgere i mange forskellige situationer. Her kan du læse om betingelserne for at modtage bestemte typer af ydelser. 

Værd at vide hvis du allerede modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp

Når du modtager en af ydelserne, er der en række ting, du skal være opmærksom på.
 

Hvor meget får du udbetalt?

Hvis du er i tvivl om, hvor meget du vil få udbetalt næste måned, så har du mulighed for selv at tjekke det:

  • Du går ind på Borger.dk, og logger dig ind med MitID 
  • Vælg Min side
  • Klik på dit navn, som står oppe i venstre side 
  • Scroll ned ad siden til overskriften Oplysninger om mine ydelser.

Du kan se din forventede udbetaling, indtil den er udbetalt og står på din bankkonto. Derefter forsvinder oplysningen fra Min Side på borger.dk, og du kan se udbetalingen i din bank.
 

Hvad skal du gøre hvis du får en indtægt, eller din situation ændrer sig på anden vis?

Når du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, er det vigtigt, at du fortæller os om alle ændringer, som kan have indflydelse på din hjælp. Det kan fx være, at du:

  • tjener penge 
  • får penge tilbage i skat 
  • får feriepenge eller
  • arver en sum penge.

Du skal desuden fortælle os, hvis du bliver gift. Din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp beregnes nemlig både ud fra din og din ægtefælles samlede indtægt. Du skal derfor også fortælle os, hvis din ægtefælle får en indtægt.

Du skal også fortælle os, hvis du kommer i besiddelse af det vi kalder formue. Det kan fx være kontanter, en bil eller fast ejendom.

 
Har du ikke fået din økonomiske hjælp?

Udbetalingsdagen er den sidste hverdag i måneden. Hvis du har indtægter (fx løn), er udbetalingsdagen senest 5 hverdage efter vi har modtaget dokumentation på din indtægt.
Når du har undersøgt, at din ydelse ikke er gået ind på din NemKonto på udbetalingsdagen, og du ikke har modtaget et brev fra os om årsagen til den manglende udbetaling, kan du ringe til os på jobcentret.

 
Hvis du bliver syg, mens du modtager økonomisk hjælp?

Bliver du syg, mens du er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, skal du med det samme informere Jobcentret om det.

Du får stadig fuld ydelse, mens du er sygemeldt. Du skal blot huske at melde dig syg til dit jobcenter.

Hvis du er sygemeldt i længere tid
Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal du sammen med jobcentret afklare, hvad din sygdom betyder for dine muligheder for at komme i arbejde. På jobcentret kan vi vurdere, om du eventuelt kan komme i aktivering et mindre antal timer om ugen, selvom du er sygemeldt.
 

Ferie, når du modtager økonomisk hjælp

Hvis du ønsker at holde ferie, mens du modtager økonomisk hjælp, skal du kontakte jobcentret. 
Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og har aftalt med jobcentret, hvornår du holder ferie. Ferieperioden må højst vare to uger.

De 4 ugers ferie du må holde, er pr. ferieår. Ferieåret er individuelt for alle og afhænger af, hvornår man startede med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. 

Du skal på forhånd oplyse jobcentret om, hvornår du holder ferie.

Du kan IKKE modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

  • du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie efter du har holdt den
  • din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder

Hvis du vil holde ferie, selvom du ikke kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp samtidig?

Opfylder du ikke kravet om 12 måneders sammenhængende uddannelses- eller kontanthjælp, men ønsker alligevel at holde ferie, så kan du ikke få hjælp i den periode. Du vil derfor blive trukket i din uddannelses- eller kontanthjælp, svarende til det antal dage du holder ferie.

Ønsker du at holde ferie uden selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp skal du være opmærksom på, at din ydelse vil blive stoppet, indtil du genoptager kontakten til jobcentret igen.

Dagpenge

Ledige, der er medlem af en a-kasse, har mulighed for at modtage dagpenge i op til to år.

Dagpenge

Kontanthjælp

Her kan du læse om muligheder for virksomhedsrettede indsatser hvis du er på kontanthjælp

Kontanthjælp

Uddannelseshjælp

Er du under 30 og ønsker at vide hvordan Jobcentret kan hjælpe dig videre i job eller uddannelse?

Uddannelseshjælp