Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

STEAM Agenda

STEAM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering, Art & Math, og vi har valgt den tilgang for at klæde børn og unge på til en fremtid med nye teknologier, grøn omstilling og krav om kompetencer. Med STEAM Agendaen vil vi medvirke til, at den tænkning bliver en naturlig del af dagligdagen for børn, unge og voksne i Børn & Kultur.

Esbjerg Kommunes Vision

I Vision 2025 er iværksætteri, entreprenørskab og leg, læring og kreativitet bærende elementer til at understøtte vækst og velfærd.

I Esbjerg Kommune

  • vil vi styrke børn og unge i at være nysgerrige, eksperimenterede, undersøgende og legende i deres læringsprocesser. 
  • vil vi styrke kompetencer hos børn, unge og voksne i de arbejdsmetoder og læringsprocesser, der understøtter den undersøgende og problemløsende tilgang til læring inden for alle faggrupper. 
  • vil vi skabe læringsmiljøer, der understøtter den undersøgende tilgang til læring og fremmer børn og unges kompetencer til at være løsningsorienterede, kreative og innovative. 
  • ønsker vi at åbne dagtilbud og skoler mod en bred vifte af kommunens eksterne læringsmiljøer heriblandt virksomheder og natur-, kultur- og uddannelsesinstitutioner. 
  • vil vi skabe partnerskaber, der kan motivere børn og unge til læring og skærpe deres fokus på hvordan teori omsættes til praksis, og hvordan viden kan oversættes og bruges til noget nyttigt.

STEAM Agenda

STEAM Agendaen skal sikre, at Esbjerg Kommunes institutioner og eksterne læringsmiljøer udvikler varierede og udfordrende læringsprocesser af høj faglig kvalitet.