Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Projekt Lift - for ensomme unge

Mary Fonden har taget teten til Lift, et nyt og omfattende initiativ, der skal sikre, at unge, der føler sig svært ensomme, bliver set og får den rette hjælp. 

Alle kan få brug for et Lift

Alt for mange unge føler sig svært ensomme, og andelen af unge i Danmark der oplever ensomhed er steget markant gennem de sidste 10 år. Hvis ensomheden bider sig fast, sætter rødder og bliver langvarig, kan den have store og ødelæggende konsekvenser for den mentale og psykiske sundhed hos den enkelte. Samtidigt kan den også have konsekvenser for samfundet. 

 
Lift er et ambitiøst og helhedsorienteret program, der forløber sig i et samarbejde mellem Mary Fonden og fonde, kommuner, civilsamfundsorganisationer og fritids- og foreningsdanmark med et fælles ønske om at komme ensomhed blandt unge til livs. 

Lift skal

  • sikre, at unge, der føler sig alvorligt ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp, bliver fundet gennem et opsporingsværktøj udviklet i samarbejde med førende eksperter
  • guide de unge i retning af relevante tilbud, der matcher den enkelte unges behov og interesser gennem tilbudte samtaler med en uddannet Lift-vejleder
  • hjælpe de unge til at deltage i varige, trygge fritidsfællesskaber
Projektet blev indledt i 2020 med et forarbejde, som tydeliggjorde behovet for en mere helhedsorienteret løsning for at skabe en indsats i ensomhedsarbejdet. Programmet evalueres løbende og frem til programmets afslutning i foråret 2026. Lift skal det første år udrulles i Ballerup, Vejle og her i Esbjerg Kommune.
 

Et Lift i Esbjerg

​I Esbjerg Kommune har Esbjerg Gymnasium og Social- og Sundhedsskolen i første omgang valgt at være en del af Lift, og derfor vil eleverne på disse uddannelsesinstitutioner blive tilbudt at deltage i en digital opsporing for ensomhed. På denne måde vil unge der viser tegn på svær ensomhed blive fundet og få tilbudt hjælp og støtte i form af tilbudt samtale med en af Lift-vejlederne.

Tre Lift-vejledere er ansat i Esbjerg indsatsen. Den ene vejleder, Camilla Møller-Hansen (til højre), er ansat i Esbjerg Kommune, imens de andre vejledere Maja Theresia Jensen (til venstre) og Anders Plantener Møller er ansat i henholdsvis Frivillighuset Vindrosen og headspace Esbjerg. 

Vejlederne skal være sparrings- og samarbejdspartnere og skal bringe hver deres erfaring, viden og indgangsvinkler ind i arbejdet.

      

             Maja                           Anders                           Camilla

 

Kontakt Maja: maja@vindrosen-huset.dk, tlf. 5210 6012
Kontakt Anders: apm@headspace.dk, tlf. 2597 0116
Kontakt Camilla: cm15@esbjerg.dk, tlf. 3135 5135

 

Samarbejdspartnere

Lift og det omfattende arbejde som initiativet indebærer i form af både opsporing, interventioner og varige fællesskaber er muligt, fordi en lang række centrale aktører tager del i Lift. Projektet sker i samarbejde med lokale frivilligcentre, Ventilen, DGI, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Lauritzen Fonden og Det Obelske Familiefond yder finansiel støtte til projektet og de tre kommuner Ballerup, Vejle og her i Esbjerg tager del i udviklingen og afprøvningen af indsatsen.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Projekt Lift, skal du være velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Christina Vigel Mischorr-Boch på tlf. 7616 0513 eller du kan skrive en mail til hende på chvm@esbjerg.dk. Hvis du skriver personfølsomme oplysninger, skal du benytte dig af mailadressen i kontaktboksen, hvor du skal logge ind med MitID.

Andre tilbud

Hvis du er ung og bøvler med ensomhed eller anden mistrivsel, så kan følgende tilbud måske være relevante for dig: