Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sundhed & Omsorgsudvalget

Sundhed & Omsorgsudvalget består af fem medlemmer.

Udvalgets møder er lukkede, men du kan se datoerne i mødekalenderen her på siden. 

Sundhed & Omsorgsudvalget står for forvaltning af kommunens opgaver inden for det nære, sammenhængende sundhedsvæsen.

Udvalgets opgaver omfatter sundhedsfremme og forebyggelse for alle kommunens borgere og en række former for støtte til ældre, syge og handicappede, herunder:

  • Praktisk hjælp og personlig pleje
  • Sygepleje
  • Drift af plejecentre og produktion af mad til plejehjemsbeboere og hjemmeboende
  • Genoptræning og rehabilitering.

Udvalget er ansvarligt for at udarbejde og udmønte kommunens sundhedspolitik og seniorpolitik, ligesom det har ansvaret for kommunens samarbejde med regionen, sygehusvæsenet og de praktiserende læger.

Desuden administrerer udvalget kommunens beboelsesejendomme og almene boliger.

Læs den samlede beskrivelse af udvalgets ansvarsområder i styrelsesvedtægten.

Mødekalender

Januar 2023

09MAN

23MAN

Februar 2023

27MAN

Marts 2023

13MAN

27MAN

April 2023

24MAN

Maj 2023

08MAN

22MAN

Juni 2023

12MAN

August 2023

07MAN

21MAN

September 2023

11MAN

25MAN

Oktober 2023

09MAN

30MAN

November 2023

13MAN

27MAN

December 2023

11MAN

Januar 2024

08MAN

22MAN

Februar 2024

26MAN

Marts 2024

11MAN

April 2024

08MAN

29MAN

Maj 2024

06MAN

27MAN

Juni 2024

10MAN

August 2024

September 2024

Oktober 2024

November 2024

December 2024

Januar 2025

Februar 2025

Marts 2025

April 2025

Maj 2025

Juni 2025

August 2025

September 2025

Oktober 2025

November 2025

December 2025

Medlemmer

Gå til side der omhandler May-Britt Andrea Andersen, Det Konservative Folkeparti
partilogo

May-Britt Andrea Andersen, Det Konservative Folkeparti

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget

Gå til side der omhandler Karen Sandrini
partilogo

Karen Sandrini

Socialdemokratiet

Gå til side der omhandler Michael Harbøll
partilogo

Michael Harbøll

Socialdemokratiet

Ønsker du at kommentere på en sag?

Møderne i de politiske udvalg er i udgangspunktet lukkede, men borgere, foreninger og virksomheder har mulighed for at kommentere på et af dagsordenspunkterne.