Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Opsætning af plakater

Ønsker du at ophænge plakater? Så skal du søge om tilladelse.

Opsætningen skal ske efter forskellige love og bestemmelser.

Du skal ansøge om tilladelse til opsætning af plakater. 

Ophængning af valgplakater sker efter Lov om Offentlige Veje m.v. (Vejloven) § 84 og       
§ 85 samt Lov om Private Fællesveje (Privatvejsloven) § 66a-b. 
Læs mere om ophængning af valgplakater på Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Ophængning af andre plakater end valgplakater på offentlige vejarealer skal ske efter Esbjerg Kommunes bestemmelser og kræver skriftlig tilladelse fra Park & Mobilitet (tidligere Vej og Park). Læs mere herunder.