Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Trafiksikkerhed

På denne side kan du læse om, hvordan vi arbejder med og sætter fokus på trafiksikkerhed i kommunen. Du kan også læse om, hvordan du kan gribe det an, hvis du har forslag til nye tiltag.

Sådan arbejder vi med prioriteringen af sikkerhedsfremmende tiltag

Trafiksikkerhed er en høj prioritet i kommunen og der bliver derfor hvert år gennemført nye tiltag for at forbedre trafiksikkerheden. 

Vi modtager jævnligt henvendelser fra borgere, lokalråd, skoler mv. der ønsker etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på kommunens vejnet.

Der kan være flere grunde til at trafiksanere, det vil sige begrænse biltrafikken, på en vej eller i et område. Ønsket kan stamme i et behov for at øge sikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter. Det kan også være ønsket om at oprette et opholds- og legeområde for at begrænse trafikken eller nedsætte hastigheden.

Ønskerne – forudsat de har en uheldsbesparende effekt eller særligt for skoleveje, har en tryghedsfremmende virkning – indgår i en årlig projektliste. Plan & Byudviklingsudvalget udvælger projekter fra listen i forbindelse med prioritering af midler til sikkerhedsfremmende tiltag. Prioriteringen sker med udgangspunkt i Trafiksikkerhedsplanen 2015-2020 og de deri definerede indsatsområder og målsætninger. 

Dobbeltrettet cykelsti langs landevej

Eksempler på sikkerhedsfremmende tiltag

Eksempler på sikkerhedsfremmende tiltag

Sådan gør du hvis har ønsker sikkerhedsfremmende tiltag på det offentlige vejnet

Hvis du har forslag til tiltag som kan have en sikkerhedsfremmende effekt på vejene, kan du sende en mail via "kontakt os" boksen til ude til højre.

I din ansøgning kan du beskrive baggrunden for problematikken, vedhæfte tegninger, billeder eller kortgrundlag af området og beskrive hvilke tiltag, du ser som en løsning.

Vi vil så sammen med politiet vurdere, om forslaget er tilstrækkeligt begrundet og kan indgå i prioriteringen af sikkerhedsfremmende tiltag. 

Egenfinansiering af hastighedsdæmpende tiltag

Har du og dine naboer et ønske om fartdæmpende tiltag i jeres boligområde, og muligheden for selv at betale for dem, så kan I søge om tilladelse til etablering hos os. Du kan læse mere om fremgangsmåden nedenfor.

Sådan ansøger du om egenfinansierede tiltag

Trafiksikkerhedsplan 2015-20

Trafiksikkerhedsplanen 2015-20 sætter rammerne for trafiksikkerhedsarbejdet i Esbjerg Kommune. I planen kan du blandt andet læse om mål og indsatsområder. Trafiksikkerhedsplanen suppleres med en projektliste, som indeholder konkrete projekter med baggrund i uheldsanalyser, borgerhenvendelser og ønsker fra skolerne.

Planen understøtter den procedure, som Teknik & Byggeudvalget har vedtaget for behandling og prioritering af de mange henvendelser vedrørende trafiksikkerhed, som vi jævnligt modtager fra borgere, lokalråd, skoler mv.