Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hvis du bliver syg

Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal Jobcentret følge op på din situation og støtte dig i at komme tilbage til dit arbejde eller på anden måde bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet. Du har pligt til at medvirke til, at din sygemelding bliver så kort som muligt.

Sygedagpenge

Hvis du bliver syg, har du i nogle tilfælde ret til sygedagpenge.  

Som sygemeldt lønmodtager har du enten ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder visse beskæftigelseskrav op til sygemeldingen.

Som sygemeldt ledig med ret til dagpenge overgår du til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er sygemeldt i mere end 14 dage

Jobafklaringsforløb

Hvis du ikke længere har ret til sygedagpenge, kan du have ret til et jobafklaringsforløb.

Læs mere om jobafklaringsforløb her

Ressourceforløb

Du kan have ret til et ressourceforløb, hvis din funktionsevne er nedsat så meget, at du er i fare for at miste din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formålet med ressourceforløb at forbedre din arbejdsevne, så du på sigt kan få en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet. for at kunne få ressourceforløbsydelse, skal du opfylde en række betingelser.

Læs mere om ressourceforløb her

For virksomheder

Hvis virksomheden har en sygemeldt medarbejder

Hvis en medarbejder er sygemeldt længere tid, har virksomheden nogle pligter. Det er at finde på siden i linket nedenfor.