Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vision 2025 – Velfærd

Vi vil sammen skabe den bedst mulige hverdag for alle i kommunen. Derfor hedder denne del af visionen: Energi til det gode liv. 

Hverdagslivet i vores kommune

Vi tager afsæt i det nære hverdagsliv for at gøre visionen relevant for os alle. En tryg hverdag begynder med en vished om, at de kommunale services fungerer, og i byrådet tror vi på, at den vished giver energi og overskud. Når de basale behov er på plads, opstår der rum for udvikling, så vi kan skabe den kommune, som vi alle kan være stolte af. Det kræver både et fintmasket sikkerhedsnet for samfundets svageste og midler til vores ambitiøse udviklingsprojekter og kulturelle satsninger.

Inddragelse og indflydelse

Vi vil bygge oven på det allerede stærke medborgerskab ved at skabe de bedste rammer for samskabelse. Vi ønsker et ligeværdigt samarbejde, hvor alle bidrager, fordi det styrker fællesskabet, giver mening og skaber stolthed for den enkelte. Frivillige skal opleve stort udbytte, selv om indsatsen ikke lønnes økonomisk. Vi vil gøre det let at engagere sig og bidrage som frivillig.

Smartere løsninger

Som en kommune med blikket rettet mod fremtiden finder vi nye og smartere måder at løse opgaverne på, så der er balance mellem velfærd og økonomi. Vi nytænker og forbedrer vores arbejdsgange, udnytter de teknologiske muligheder og sørger for, at mange får glæde af vores tilbud.

Energi i hverdagslivet

Læs hvordan vi bliver den kommune, hvor hverdagen fungerer bedst.

Energi i hverdagslivet

Livskvalitet og sundhed

Læs hvordan vi skaber livsglæde og trivsel og sætter fokus på både fysisk og mental sundhed.

Livskvalitet og sundhed

Kulturlivet i by og natur

Læs hvordan vi styrker vores mangfoldige kulturliv i hele kommunen.

Kulturlivet i by og natur

Fællesskab og mangfoldighed

Læs hvordan vi som styrker vores fællesskaber, så færre oplever ensomhed.

Fællesskab og mangfoldighed

Grønt liv og bæredygtighed

Læs hvordan vi prioriterer bæredygtige løsninger og sikrer innovativ klimatilpasning.

Grønt liv og bæredygtighed