Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fredning og beskyttet natur

Rundt omkring i kommunen findes der en række områder, som har helt særlig natur- eller kulturværdi. De områder er der forskellige måder at passe på.

Det kan du læse mere om på siderne herunder, som fortæller om beskyttelseslinjer, fortidsminder, diger, fredninger og beskyttet natur.

Beskyttet natur

Sådan passer vi på de forskellige typer natur

Læs mere om, hvad der falder under kategorien beskyttet natur, og hvordan du skal forholde dig, hvis du ejer et beskyttet naturområde. 

Herunder kan du læse om blandt andet kirkebyggelinjen og Exner-fredninger.

Beskyttelseslinjer

Der er ca. 30.000 fredede fortidsminder i Danmark. Fortidsminderne fortæller om vores kulturhistorie og skal derfor bevares. Principielt er ethvert synligt fortidsminde fredet.

Fortidsminder og diger

I Esbjerg og Fanø Kommuner findes der er en række arealer, der er omfattet af kendelsesfredninger.

Fredninger