Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Demens nyhedsbrev Maj 2023

Kære borger, organisation eller virksomhed

Vi skriver til dig, fordi du tidligere har vist interesse for projektet Det inkluderende samfund.

I dette nyhedsbrev fortæller vi, hvad der er sket siden sidst, og beskriver projektets næste aktiviteter. Vi vil gerne sige dig tak for din interesse for projektet og håber, at du har lyst til at læse med.

Kort om projektet

Det inkluderende samfund handler om at udvikle og afprøve tiltag, som kan gøre det mere inkluderende og trygt at færdes i samfundet for borgere med usynlige udfordringer - fx demens, psykiske lidelser eller syn- og hørehandicaps. Projektet bygger videre på eksisterende viden fra bl.a. Tania E.A. Hansens forskning om demensvenlighed, SDU´s erfaringsbaserede projekter, Esbjerg Kommunes Rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre med demens, Demensvenner og Den Nationale Demenshandlingsplan, men vi skaber også ny, lokal viden ved at inddrage jer borgere og lokale organisationer og virksomheder.Billede fra en indkøbstur

Hvad er der sket siden sidst? 

I 2023 har vi især arbejdet videre med tre konkrete indsatser, som vi har udviklet i samarbejde med jer - borgere og andre relevante parter. Vi afprøver og evaluerer løbende indsatserne hen over foråret og sommeren 2023.

To af indsatserne har fokus på at gøre det trygt at handle dagligvarer. De er udviklet og pilotafprøvet i samarbejde med fire butikker:

  • SuperBrugsen i Esbjerg Storcenter
  • SuperBrugsen på Fanø
  • Kvickly i Ribe
  • Løvbjerg i Varde

Dagligvarebutikkerne er udvalgt som afprøvningsbutikker, fordi de geografisk er placeret centralt i byerne, hvor mange borgere færdes. Men alle interesserede dagligvarebutikker kan nu, hvis de kontakter os, få adgang til materialet og tage det i brug. Vi bistår med at introducere butikkerne til materialet og hjælpe dem i gang med at bruge det.

Udbredelse af viden til butikspersonale

Indsatsen ”Vær parat til mødet med borgere med usynlige udfordringer i hjernen, når du er på arbejde i dagligvarebutikker” er rettet mod butikspersonale, særligt de unge, som har et fritidsjob.

Vi har holdt møder og interviews med unge og fastansatte butiksansatte for at høre om deres ønsker og behov – og på den baggrund udarbejdet målrettet materiale til de ansatte. Materialet sætter bl.a. fokus på, hvordan man tolker adfærd, som man møder, hvordan man bedst kommunikerer og hjælper, og hvad man skal gøre, når man møder de to symboler: Håndsrækningssymbolet (også kaldet demenssymbolet) og Solsikkesnoren.

Materialet omfatter korte videoer, plakater, materiale til sociale medier og introduktionsmateriale til nye ansatte.

Én af videoerne til butikspersonalet kan ses her.
 

Fysisk indretning af butikker 

Indsatsen ”Vær tryg, når du handler” sætter fokus på den fysiske indretning af butikkerne og andre konkrete tiltag, som kan gøre det tryggere at handle.

Vi har i februar og marts afprøvet en række handlinger i SuperBrugsen i Esbjerg Storcenter og i Løvbjerg i Varde sammen med nogle af jer borgere. Efter besøget snakkede borgerne og uddeleren sammen om, hvad der fungerede godt, og hvad der kunne gøre besøget bedre.

Blandt forslagene til forbedring i butikker var blandt andet: Gøre det mere synligt, hvem der er ansat, øge kendskabet til symbolerne, opsætte guidende skilte til, hvor de forskellige varer er, mulighed for at låne en lup til at læse skilte og priser, mere tålmodighed fra medarbejderen og de andre kunder fx ved en kasse, hvor der eksempelvis står ”Her har vi god tid”, eller en decideret langsom-kasse, hvor symbolerne er synlige. Der kom også forslag om en handlecafé, hvor frivillige i et bestemt tidsrum hjælper med at handle og efterfølgende har tid til en kop kaffe. Butikkerne skal udvælge 1-2 forslag, som de vil arbejde videre med og afprøve.

Kom trygt fra A til B

En tredje indsats er, at det skal være mere trygt for mennesker med demens at komme fra A til B. Det er et nationalt fokus ved årets Demensuge, som Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark holder hvert år i uge 19. Det var også et gennemgående tema på vores borgermøder.

I slutningen af 2022 bidrog vi til den indsats ved, at nogle af jer borgere tog færgen til Fanø og evaluerede, hvad der var svært, og hvad der fungerede godt i forbindelse med den handling. Ligesom i butikkerne var det her betaling og indløsning af billetter i en automat, der var svært, og konklusionen er, at der er brug for, at man kan få hjælp af en person, der har god tid i betalingssituationer.

Da I har givet udtryk for, at der er brug for at udbrede kendskabet til symboler, vil det være et særligt fokus, som vi bidrager til i Demensugen. Forhåbentligt vil I opleve det i gadebilledet. Frivillige, borgere og ansatte på Fanø, brugere af Rådgivnings- og aktivitetscenteret for yngre med demens i Esbjerg og Kompasklubben i Varde kommer til at bidrage på forskellig vis.

Hvad sker der så nu?

Projekt Det inkluderende samfund fortsætter med aktiviteter i hele 2023. Vi vil løbende evaluere og justere de nævnte indsatser i samarbejde med borgere og butikker, så vi sikrer, at de imødekommer de udfordringer, som projektet har belyst i de første faser. Det fortæller vi mere om i det næste nyhedsbrev.

Det materiale og idéer til justeringer i butikker, som vi udvikler og afprøver i samarbejde med de fire butikker, skal senere på året udbredes til dagligvarebutikker i hele landet. Det er også vores hensigt, at materialet kan bruges i andre sammenhænge og fora end dagligvarebutikker. Fx at folkeskoler kan blive inspireret til at vise det.