Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Badning frarådes Hjertesøen

Badning og kontakt med bunden frarådes i Hjertesøen ved Tjæreborg.

Badning og kontakt med bunden frarådes i Hjertesøen ved Tjæreborg

I Hjertesøen (den nordlige af de 3 grusgravssøer) ved Tjæreborg er der mistanke om, at der sker udsivning fra et nærliggende gammelt deponi.

Esbjerg Kommune fraråder derfor af forsigtighedsgrunde:

  • Badning i søen generelt
  • Kontakt med søens bund generelt
  • At lade sin hund færdes i bundfaldet og/eller drikke i den nordlige ende, hvor der ses bundfald

Bundfaldet i søen

Der ligger et bundfald i søens nordlige ende, som er tættest på den gamle losseplads. Lossepladsen har været i brug 1954 til 1974, hvorefter den er dækket med et lag jord. Affaldet vil langsomt nedbrydes og afgive stoffer, som sammen med regnvandet kaldes perkolat.   

Vandet i søen er undersøgt for en lang række stoffer, hvoraf der kun er fundet en lille mængde Bisphenol-A, som er et nedbrydningsprodukt fra plastik. Indholdet i sig selv giver ikke anledning til at være bekymret for sundhedsskade, hvis man har badet i søen. Der kan være en lang række stoffer i perkolat, hvoraf vi har undersøgt for de mest almindeligste.Billede over området, som viser at der har ligget en losseplads lige ved det, der ligner en strand ved Hjertesøen.

Bakterier og algesvampe

Bundfaldet i den nordlige ende er blevet bestemt til at være døde og levende bakterier samt algesvampe. Nogle af bakterierne kan være skadelige eller de kan udskille skadelige stoffer. Derfor kan det ikke anbefales at bade i søen. Det kan ikke udelukkes, at hunde, der drikker af søen på det sted, hvor de høje bakteriekoncentrationer er, kan blive syge.

Bakterierne og algesvampene vokser kun, hvis de har noget organisk materiale at leve af. Da der ellers ikke ledes noget til søen, mistænker vi stadig udsivning af perkolat fra den gamle losseplads. Det ser ikke ud til, at udsivningen er så stor, at der kan måles noget nævneværdigt i vandet.

Kontakt med søen frarådes ind til videre

Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere kaldet embedslægen) har udtalt sig om søen. De anbefaler at Esbjerg Kommune fraråder badning og kontakt med bunden af forsigtighedsgrunde og opsøger rådgivning om, hvilke stoffer det kunne være relevant at undersøge bundsedimentet for.

Esbjerg Kommune arbejder på at afklare, hvad der kan gøres og/eller undersøges nærmere. Da lossepladsen kan indeholde mange forskellige stoffer vil det sandsynligvis blive meget omfattende.

Generelt

Esbjerg Kommune fraråder generelt at man bader i søer og vandløb, fordi der ikke er kontrol med vandkvaliteten. Der kan tilføres forurening, uden at man kan se det. Man kan bade på de strande, som er udpeget til badestrande.