Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Strategi for socialt udsatte mennesker 2023 - 2026

Formålet med strategien er at sikre, at vi tager ordentligt hånd om opgaven med at hjælpe og understøtte mennesker i socialt udsatte livspositioner til et liv med mening og fællesskab. 

Esbjerg Kommune tager med denne strategi ansvar for at være et sted, hvor der er plads til alle, og hvor der er brug for alle. Det er udgangspunktet i kommunens Vision 2025. 

Mennesker i udsatte livspositioner skal have de samme muligheder som andre for et meningsfuldt liv med trivsel og adgang til fællesskaber.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke ønsker at sætte mærkaten ”udsat” på bestemte grupper af medborgere. Vi kan alle befinde os i udsatte livssituationer i perioder af vores liv - nogle af os blot mere end andre. Esbjerg Kommunes strategi er for mennesker, der er blevet ramt af udsathed på grund af forskellige udfordringer i livet, og mennesker, der er i risiko for at blive udsatte.

Strategien er blevet til i en fælles proces mellem Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Udsatterådet i Esbjerg Kommune. 

Vision

I Esbjerg Kommune skal børn, unge og voksne i udsatte livspositioner opleve trivsel, have mulighed for udvikling med fokus på en meningsfuld hverdag og mulighed for at være en aktiv del af et fællesskab.

Definition på mennesker i socialt udsatte livspositioner

Mennesker i socialt udsatte livspositioner, er børn, unge og voksne, der enten lever i eller er i risiko for at ende i social udsathed. Eksempelvis mennesker, der lever i eller på kanten til hjemløshed, lever med afhængighed af stoffer, alkohol eller gambling, lever med psykiske lidelser, salg af sex, og/eller langvarig arbejdsløshed og fattigdom.

Fokus på ressourcer og fællesskaber

Esbjerg Kommune tager udgangspunkt i socialt udsatte menneskers ressourcer og giver dem mulighed for at indgå i relationer for at mestre eget liv bedst muligt.

Vores målsætning er at:

 • møde socialt udsatte mennesker med respekt og nærvær. En forudsætning for at skabe en forandring er, at medarbejderen altid tager ansvar for at møde den enkelte i øjenhøjde.
 • give socialt udsatte mennesker støtte til trivsel efter egen opfattelse.
 • give socialt udsatte mennesker mulighed for at indgå i fællesskaber.
 • give en konkret støtte, som tager udgangspunkt i de ressourcer, det enkelte menneske har i forhold til at mestre eget liv.

Styrket arbejdsevne

Esbjerg Kommune arbejder aktivt for, at socialt udsatte mennesker kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Vores målsætning er at:

 • støtte socialt udsatte mennesker i at udvikle deres arbejdsevne for eksempel ved at arbejde med personlige kompetencer og barrierer.
 • samarbejde med virksomheder og frivillige aktører om at støtte socialt udsatte mennesker i at indgå i arbejdsfællesskaber for eksempel ved hjælp af det sociale klippekort.
 • understøtte, at socialt udsatte mennesker er en del af foreningslivet gerne som frivillige.

Lighed i sundhed

Esbjerg Kommune giver socialt udsatte mennesker mulighed for at leve et sundt liv på lige vilkår med andre.

Vores målsætning er at:

 • gøre sundhedstilbud tilgængelige for socialt udsatte mennesker med øje for den særlige indsats, det kræver.
 • kombinere sundhedstilbud med en socialfaglig indsats navnlig i forhold til psykisk og fysisk sygdom, misbrug og prostitution.

Børn og unge i udsatte livspositioner

Esbjerg Kommune arbejder for, at børn og unge i udsatte livspositioner får den rette hjælp til et liv i udvikling og trivsel.

Vores målsætning er at:

 • sikre, at socialt udsatte børn og unge har en god og fortrolig relation til mindst én voksen, som de kan tale med om ting, der er svært – og hvor barnet oplever, at den voksne vil hjælpe.
 • give vejledning og støtte til forældre, som har børn og unge i udsatte livspositioner.
 • give socialt udsatte børn og unge lige muligheder for uddannelse og job - herunder fritidsjob som en vej til at klare sig godt ind i voksenlivet.
 • give socialt udsatte børn og unge viden om og bygge bro til åbne og aktive fællesskaber i fritiden.
 • sørge for smidige og gode overgange for socialt udsatte børn og unge til voksenlivet.