Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Darum Lokalråd

Lokalrådet virker inden for Darum Sogn.

Darum Lokalråds formål er at bidrage til Darum Sogns udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker. Det gør vi ved at være kontaktled til bl.a. kommunale, regionale og statslige myndigheder.

Rådet er upolitisk

Sammensætning

Rådet består af 5 valgte medlemmer og 4 repræsentanter for foreningslivet i Darum.

Mere information

Besøg rådets hjemmeside

Klik på kortet, så kan du zoome og klikke på mere info

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Landsbyplaner

Landsbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Politik for nærdemokrati

Hovedformålet med Politik for Nærdemokrati er at fastlægge rammerne for, hvordan nærdemokratiet skal fungere.

Læs politikken her

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger