Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grundlovsceremoni den 2. september 2020

Vi fejrer nye danskere ved en grundlovsceremoni på Rådhuset den 2. september 2020 kl. 13.00.

Tilmeldingsfrist er den 12. august 2020.

Vi fejrer nye danskere ved grundlovsceremoni

Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsætter to gange årligt lovforslag om indfødsret.

Byrådet byder ansøgere om dansk indfødsret velkommen til en ceremoni med henblik på, at ansøgeren opnår dansk statsborgerskab. 

Ved grundlovsceremonien skal ansøgerne underskrive en erklæring om overholdelse af grundloven.

Ansøgerne skal ikke udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunalbestyrelsen, da håndtrykket er suspenderet på grund af COVID-19.

Hvornår afholdes grundlovsceremonien?

Ansøgere, som er bosat i Esbjerg Kommune, og som er optaget på lov nr. 1553 af 27. december 2019 eller på lov nr. 966 af 26. juni 2020 om indfødsretsmeddelelse, kan deltage i grundlovsceremonien.

Esbjerg Kommune afholder grundlovsceremoni den 2. september 2020 kl. 13.00.

Tilmeldingsfrist den 12. august 2020. 

Grundlovsceremonierne finder sted i Rådhushallen, Esbjerg Rådhus, Torvegade 74, Esbjerg

Det ikke muligt for ansøgerne at tilmelde og medtage familiemedlemmer til grundlovsceremonierne. Dette er valgt ud fra et forsigtighedsprincip for at kunne overholde forsamlings- og afstandskrav.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som  Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'.