Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vognsbølparken

Vognsbølparken er Esbjergs store rekreative bypark, som mange bruger til gåture, løbeture, cykelture og motion. 

Vognsbølparken indgår i Den grønne Ring, som er et samlet rekreativt grønt bånd der omkranser Esbjerg by. Ringen rummer større og mindre sammenhængende grønne områder med en ubrudt stiforbindelse fra kyst til kyst rundt om Esbjerg midtby.

Der er ingen egentlige hovedindgange til Vognsbølparken, men rigtig mange mindre indgange. For at synliggøre disse, er der sat tydelig markering med navn og oversigtskort op ved alle indgangene. Ved de største indgange og på centrale pladser i parken er der opstillet store informationstavler.

Parkens stisystemer opererer med to former for stier: et kørefast helårs-stisystem, og et stisystem som er mere årstidspåvirket i de lavereliggende dele af parken, som i vinterhalvåret kan være oversvømmet i perioder.

Om Vognsbølparken

Vognsbølparken - en park med Nordic Green Space Award.

Derfor har Vognsbølparken fået Nordic Green Space Award

Vognsbølparken er Esbjergs store rekreative bypark, hvor rigtig mange løber, går, cykler eller bare nyder vejret i de opstillede solstole.

Vognsbølparkens oplevelsesmuligheder