Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vær med til at gøre Esbjerg grønnere

Er der gader i den indre del af Esbjerg, hvor du savner mere grønt? Fortæl os, hvor du gerne ser flere træer. Du kan også være med til at støtte initiativet bag træerne, Den Urbane Skovrejsningsfond.

Hvor skal vi plante nye træer?

Vi vil rigtig gerne høre om steder, hvor du kan se en fordel i at flere træer er med til at gøre Esbjerg grønnere, kønnere og skønnere. Fortæl os om stederne via vores postkasse vejogpark@esbjerg.dk. Så kommer dine forslag med i overvejelserne omkring, hvor vi planter næste gang.

Glæderne ved gadetræer

Gadetræer bringer flotte farver ind i bybilleder, og de understøtter vores tidsfornemmelse fordi de ændrer sig med årets gang. De kan dæmpe lyd og støj fra gaden. De kan skabe læ og skærme for vinden. Fugle og insekter lever i træerne, og træerne er med til at bringe naturen ind i byen. På varme dage er træerne med til at svale byen, og så er træerne gode for luften og miljøet. Træerne kan også hjælpe med at regulere store mængder regn.

Bor man tæt på et gadetræ, kan man også opleve træets vækst som generende. Blade og evt. nedfaldsfrugter om efteråret, og efterhånden som træet bliver større, kan det stjæle dagslys. Alt det vil vi gerne tage højde for, når nye gadetræer placeres.

Kan der plantes træer alle steder?

Flere krav skal være opfyldt. Træerne skal være til glæde for mange, og der skal være plads nok. Træerne må ikke forringe trafiksikkerheden og der skal være gode vækstforhold omkring træet.

Den Urbane Skovrejsningsfond

De første 10 træer er plantet i kummer som et forsøg i Jyllandsgade, Finlandsgade og Islandsgade. Målet er at plante omkring 100 træer i Esbjerg i løbet af fire år. Træerne plantes i et samarbejde mellem Esbjerg Byforum og Esbjerg Kommune via Den Urbane Skovrejsningsfond.

Derfor har Esbjerg Byforum spurgt en række samarbejdspartnere, om de vil være med til at understøtte Esbjergs identitet som den grønne Energimetropol. For at nå målet om 100 træer, så skal Esbjerg Byforum indsamle ca. 500.000 kr. i år og de næste tre år.

Støt et grønnere Esbjerg

Du kan også støtte initiativet omkring Den Urbane Skovrejsningsfond, og din støtte går til at købe flere træer. Du vælger selv, hvor meget du vil støtte med. Du donerer bare det beløb, der passer dig bedst til Esbjerg Byforum via Mobilepay: 279545