Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Politik for nærdemokrati

Hovedformålet med Politik for Nærdemokrati er at fastlægge rammerne for, hvordan nærdemokratiet skal fungere.

Politik for nærdemokrati

I 2009 blev Politik for Nærdemokrati evalueret i form af en spørgeskemaundersøgelse hos lokalrådene og efterfølgende drøftet på Økonomiudvalgets årlige møder med lokalrådene i 2010. Evalueringen gav ikke anledning til indholdsmæssige ændringer i Politik for Nærdemokrati.

Efter møderne mellem lokalrådene og Økonomiudvalget i 2014, har Økonomiudvalget ønsket, at Politik for Nærdemokrati skal revideres.