Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kloaksystem og renseanlæg

Spildevandet i Esbjerg Kommune renses på 8 renseanlæg, som drives af DIN Forsyning.

Spildevandet i Esbjerg Kommune renses på 8 renseanlæg.
Langt det meste spildevand renses på Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst. Disse anlæg renser spildevandet mekanisk, biologisk og kemisk, så stort set al forurening er fjernet inden spildevandet udledes.
Herudover findes der mindre renseanlæg i Ribe, Bramming, Gredstedbro, Gørding, Mandø, Ribe og St. Darum.

Skoleklasser, foreninger og lignende har mulighed for at besøge et renseanlæg og se hvordan det fungerer. 

Søger du oplysninger om, hvor DIN Forsynings kloakledninger ligger nedgravet, så skal du åbne ledningsinfo på DIN Forsynings hjemmeside.

Som ejer af en ejendom, der afleder til DIN Forsynings kloaksystem, er du omfattet af reglerne i betalingsvedtægten.

Betalingsvedtægten er vedtaget af byrådet efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.