Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Seniorpension

Hvis du er nedslidt, har du mulighed for at søge om seniorpension, der er er afløseren for senior førtidspension.

For at få seniorpension skal du opfylde en række betingelser, som du kan læse mere om her.

Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

Det er krav, at:

 • du har højst seks år til folkepensionsalderen
 • din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job
 • du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

Du kan søge om seniorpension hos kommunen, og kommunen afgør, om du har ret til seniorpension.

Du kan dokumentere din beskæftigelse med oplysninger om indbetalinger til ATP Livslang Pension.

For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om seniorpension.

Du kan dokumentere din beskæftigelse med oplysninger om indbetalinger til ATP Livslang Pension. Du skal selv hente og sende dine ATP-oplysninger til kommunen.

Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger bl.a. af, om du er enlig eller gift/samlevende. 

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Månedligt  beløb for seniorpension før skat:

 • hvis du er enlig: 19.092 kr. (2020)
 • hvis du er gift/samlevende 16.229 kr. (2020) 
Din pension kan gøres hvilende, hvis du kan forsørge dig selv

Kommunen kan gøre din pension hvilende, hvis kommunen kan se, at du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 212.360 kr. om året (2020).

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte kommunen.

Du skal også kontakte kommunen for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 212.360 kr. om året (2020).

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om seniorpension.

Kommunen træffer afgørelser om seniorpension. Er du uenig i kommunens afgørelse, kan du klage over den til Ankestyrelsen. Du skal inden fire uger sende klagen til kommunen, som sender den videre til Ankestyrelsen.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sådan søger du om seniorpension

Før du søger

 • Det er en god idé at starte med at få en læge til at vurdere dine fysiske eller psykiske begrænsninger.
 • Du kan evt. også tale med din fagforening, som kan give dig råd og vejledning.

Selve ansøgningen

 • For at søge om seniorpension, skal du kontakte Sygedagpenge & Sociale Ydelser og fortælle, at du ønsker at søge om at få seniorpension.
  Telefontid alle hverdage mellem kl. 9 - 13

Kontaktpersoner

 • Kontakt gerne Sygedagpenge & Sociale Ydelser for at få mere information.
 • Indtil den 1. januar 2021 står Sygedagpenge & Sociale Ydelser for at tildele seniorpension, men derefter overtager en ny selvstændig myndighed under ATP ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension.

Link til information om Den Digitale Hotline
Få hjælp til digital selvbetjening

På tlf. 70 20 00 00 eller 76 16 16 16 kan du få hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger.

Vi har åbent:
Mandag - torsdag 08.00 - 20.00
Fredag 08.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Bemærk, vi kan ikke foretage konkret sagsbehandling.

 

Engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser

Engangstilskuddet på 1.000 kr. udbetales automatisk i løbet af oktober 2020.

Tilskuddet udbetales automatisk til personer, der – helt eller delvist – modtog en af bestemte forsørgelsesydelser for april måned 2020 og har en NemKonto

Du kan læse mere om engangstillæget, og om du er berettiget til det på Borger.dk