Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Måger

Måger kan være i et område for at samle føde, men de behøver ikke blive et vedvarende problem. Læs hvad du kan gøre for at forebygge det.

Ser du en flok måger i byen bør du overveje, om du har konstateret et problem eller reelt blot har set en flok måger samle føde i bynær natur. Bliver mågerne hængende på stedet, og er de egentlig til gene?

Det er f.eks. ikke sjældent at se måger svømme i en parksø, eller stampe orm op på en plæne, og det er ganske harmløst.

 

Hvad kan man selv gøre for at forebygge, at mågerne bliver en plage:
 

  • Lad være med at fodre måger (eller efterlade foder eller affald til dem). De kan sagtens finde føde selv. 
  • Anbring foder til andre fugle og dyr sådan, at mågerne ikke let får adgang til det. Fuglefrø interesserer ikke måger, men de tager gerne fuglekugler, fedtstykker og brød.
  • Smid ikke affald på gader, pladser, parker eller i naturen. Tænk på, at du samtidig fodrer rotter, mink og mårhunde.
  • Tag madaffald og emballage med hjem fra frokosten i det grønne. Måger kan let plyndre åbne affaldskurve i parker. 
  • Vær omhyggelig med at lukke alle genbrugsbeholdere. Ikke kun madaffald, men også snavset restaffald, kan tiltrække måger.

 

Ved problemer og evt. bekæmpelse skal man kontakte Naturstyrelsen.