Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grundvandssænkning

Hvis du har brug for at sænke grundvandet skal du altid anmelde det til os. Vi vurderer, om du kan foretage grundvandssænkningen umiddelbart eller om det kræver en tilladelse.

Du kan under specielle forudsætninger foretage grundvandssænkning uden tilladelse, men du skal alligevel anmelde det, for at vi kan vurdere om forudsætningerne er opfyldt:

  • Grundvandsmængden må maksimalt være 100.000 m3/år. 
  • Varigheden må højst være to år.
  • Der må ikke være almene vandværksboringer indenfor 300 m af grundvandssænkningen. 
  • Der må ikke være fare for skade på vej– og jernbaneanlæg

Dette skema skal udfyldes og sendes til os, hvis du vil anmelde eller ansøge om grundvandssænkning og afledning.