Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pendlere

Temaet fokuserer på, at det skal være attraktivt for hverdagspendlere med 5 km eller mindre hver vej at benytte cyklen som det primære transportmiddel.

Det skal være attraktivt for hverdagspendlere at vælge cyklen 

Esbjerg Kommune kan der være langt mellem hjem og arbejdspladsen, men det er ikke alle der har langt til
arbejde. Faktisk har 41% af de beskæftigede i Esbjerg Kommune under 5 km til arbejde, hvilket for de fleste er
en overkommelig cykelafstand. 

I spørgeskemaundersøgelsen tilkendegav 42 % af bilpendlerne, at de hellere ville cykle til arbejde, men på grund af forskellige barrierer ikke havde skiftet bilen ud med cyklen.

Det er Esbjerg Kommunes ambition at realisere dette potentiale og skabe attraktive cykelvilkår, så det bliver naturligt for hverdagspendlere med kort til at arbejde at vælge cyklen. 

 

Handlingstiltag og beskrivelser

Esbjerg Kommunes målsætninger for pendlere:

  • Den procentvise andel af pendlere i Esbjerg Kommune, der cykler på arbejde, skal være mindst 30%.*

* 22% i 2018: TU-data, tabel 20 / 18% i 2019: TU-data, tabel 20