Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Laila Kildesgaard, Steder Skaber Folk

Laila Kildesgaard rådgiver der, hvor klimapolitikken møder virkeligheden. Pladsen er trang og tiden er knap. Kravene til det lokale klimadiplomati er store og lokalsamfundenes skal understøttes i deres dialog med opstillere af energianlæg, kommune, lodsejere og naboer. 

Laila Kildesgaard

Laila deltager i den nationale debat om placering af energiparker på land i Danmark og arbejder med:

• etablering af samarbejdet mellem nye ejere og aktører i landskabet

• fordeling af lokale gevinster

• fokus på de nye handlemuligheder i lokalsamfundene

• planlægningen af arealanvendelsen i det åbne land Målet er altid, at lokalsamfundene får mest mulig udvikling ud af den grønne omstilling.

I rollen som lokalsamfundssekretær bidrager Laila Kildesgaard med sin erfaring fra dialoger i lokalsamfund på Bornholm, i Helsingør og Københavns Kommuner, hvor hun tidligere har været topleder.

Erfaring

I løbet af 2023 har hun haft fokus på borgerdialog om Energinets kommende anlæg på Sydbornholm og etablering af solceller i forbindelse med etablering af energiøen i Østersøen. Tidligere har hun arbejdet med lokalsamfundsinvolvering i bredere forstand f.eks. ved åbning af asylcentre, afvikling af store events eller placering af atomaffald fra Risø. Laila Kildesgaard er opvokset i Vestjylland og er selv aktiv i lokalsamfundet på Bornholm, hvor hun nu bor.

Dels i bestyrelsen for Bornholms Tidende, Bornholms Kvindekrisecenter, Center for Regional- og turismeudvikling og Trefor El-net Øst. På nationalt niveau er hun medlem af bestyrelsen i EWII, DBC digital og Gate 21. Frem til 2022 var hun klimadirektør i KL og deltog i forhandlinger med stat og regering om aftaler og lovgivning på det kommunale område og satte projektet DK2020 - kommunernes klimahandlingsplaner - i søen. 

For yderligere information, kundereferencer og baggrund

www.stederskaberfolk.dk

Telefon 3057 1430

Mail stederskabefolk@stederskaberfolk.dk

Timepris: 1400kr.