Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo er en invasiv giftig plante, som vi har et fælles ansvar om at bekæmpe.

Brug appen TIPTAK eller kontaktrubrikken til at anmelde forekomster af kæmpebjørneklo. 

Der er registreret kæmpebjørneklo på ca. 600 lokaliteter i Esbjerg Kommune.

Mener du, at der er bestande eller enkeltplanter, som ikke er med på kortet, vil vi meget gerne have oplysninger om findested og antal planter. Angiv gerne en omtrentlig adresse på det sted hvor du har set planten. Oplys venligst et telefonnummer som vi kan ringe tilbage på.

Du kan sende en mail til os via kontaktrubrikken eller benytte kommunens meddelelsesapp TIP TAK.

Sådan bruger du kortet

Klik på firkanten med de fire pile i kortet for at se det på fuld skærm.

Der kan zoomes ind og ud på + og - i kortets øverste venstre hjørne og søges på adresser i søgefeltet i øverste højre hjørne.

Hvis du zoomer tilstrækkeligt tæt på, vil de røde prikker på kortet blive til flader, der viser de enkelte bjørneklobestande, som vi har kendskab til. Hver bestand er beskrevet med et referencenummer, som kommunen bruger i styringen af bekæmpelsen. 

Når du klikker på en markering, får du vist informationer om den enkelte bjørneklobestand. Kortet indeholder mange data, så derfor kan det tage lang tid at navigere i rundt i det.

Kæmpebjørneklo er en af de første planter der spirer frem i foråret – og den vokser meget hurtigt. Derfor er det tidlige forår et rigtig godt tidspunkt at spotte bjørneklo på – og så igen når de blomstrer. Kæmpebjørneklo kan bl.a. kendes på bladstilkenes rødlige pletter og stive hvide hår, som er synlige på selv meget små individer.  Planten kan blive 2 – 5 meter høj og fuldt udviklet kan den kendes på sine store, udbredte skærme og store fligede grundblade.

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Esbjerg Kommune