Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommunes økonomi

Få overblik over, hvordan Esbjerg Kommune forvalter økonomien. Du kan også finde vores budgetter og regnskaber for i år eller dykke ned i tallene for de seneste par år. 

Esbjerg Kommune forvalter årligt en økonomi på ca. 9,7 mia. kroner.

Indtægterne kommer i form af skatter, afgifter og bloktilskud, og udgifterne er de penge, der bruges på at levere service til borgere og virksomheder i form af bl.a. ældrepleje, børnepasning, skoler, byggetilladelser og veje.

Hvis du ønsker at se nærmere på kommunens økonomi, kan du dykke ned i enten budgettet eller regnskabet.

Budgettet er vedtaget af kommunens politikere. I budgettet kan du se, hvor mange penge politikerne ønsker at bruge på de forskellige områder og nye projekter i de kommende år.

Regnskabet, der også kaldes Årsrapporten, viser, hvor mange penge der er brugt på de forskellige områder.

Kommunens regnskab (årsrapporten)

Se indtægter og udgifter for det år, der er gået

Årsrapport, ledelsesberetning og regnskabstal

Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning og derudover egentlige regnskabstal og regnskabsopstillinger.

Ledelsesberetningen giver en status på økonomien. Det indledes med en overordnet status, som så følges op af en ledelsesberetning for hvert enkelt politisk udvalg.

Regnskabstal og -opstillinger bygger på kommunens bogføring og registrering, og giver et overblik over de økonomital, der i det daglige anvendes af politikere, ledere og medarbejdere til at træffe beslutninger, som har økonomisk betydning.

Kommunens budget

Sådan ser økonomien ud i fremtiden

Budget for drift og anlæg

Budgettet viser i tal og tekst, hvordan indtægterne, kommunen forventer at få, skal fordeles og anvendes på hvert enkelt område.

Kommunens budget er altid gældende for det kommende år, og der vedtages et nyt budget hvert år. 

Mere om kommunens økonomi

Finansiel styring

Se retningslinjerne for, hvordan vi bedst administrerer kommunens finanser.

Læs om finansiel styring

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativet beskriver vores overordnede rammer for økonomistyringen i kommunen.

Se kasse- og regnskabsregulativet

Takster og priser

Se alle takster og priser for 2021. Desuden kan du sammenligne med tidligere år for at se prisudviklingen.

Takster og priser 2021