Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Betalingsparkering i Esbjerg midtby

Her kan du se, hvor du kan parkere i Esbjerg midtby. På kortet kan du se betalingszonen, hvor du kan parkere gratis de første to timer og derefter betale per time. Find også alle priser og vilkår for parkering i midtbyen. 

Vær opmærksom på de nye vilkår for parkering i betalingszonen i Esbjerg midtby

Den 8. april 2024 trådte to ændringer af parkeringsvilkårene for de kommunale p-pladser og kantstensparkering i betalingszonen i Esbjerg Midtby i kraft. Her er ændringerne: 

Fire timers gratis parkering i P-huset i Danmarksgade
Gratisperioden ved parkering i Danmarksgade P-Hus er forlænget fra to til fire timer. Husk blot at registrere parkeringen fra start i en app eller betalingsautomat. For de øvrige kommunale pladser gælder forsat to timers gratis parkering.

Du skal registrere din parkering fra start i app eller betalingsautomat
Alle parkeringer på kommunale p-pladser med to eller fire timers gratis parkering i betalingszonen skal registreres i app eller betalingsautomat fra start (betalingen påbegyndes først efter gratisperiodens udløb). Du skal derfor ikke længere stille p-skiven på disse pladser.

Vær dog opmærksom på, at enkelte pladser har særlige vilkår og at du på disse skal følge skiltningen i det pågældende område. Her vil det fremgå, hvis man i stedet skal benytte p-skiven og det evt. ikke er muligt at forlænge parkeringstiden. 

Læs om de nye regler og vilkår i fold-ud menuen nedenfor.

Om betalingsparkering i Esbjerg midtby

Betalingszonen i Esbjerg Midtby er afgrænset af Nørregade, Jernbanegade, Østre Havnevej/Hulvejen/Havnegade og Stormgade. Zonen er optegnet på nedenstående kort med rød, stiplet linje. Parkeringspladser markeret med blå er underlagt ordningen, her skal du registrere din parkering i parkeringsapp eller automat.

Ved parkering skal du registrere dig via app eller betalingsautomat. De første to timers parkering er gratis. Herefter koster det 12 kr. pr. time i tidsrummene:

  • Mandag-fredag 8-18
  • Lørdag 8-14

Udenfor disse tidsrum samt søndage og helligdage er der gratis parkering og ingen registreringspligt.

I Danmarksgade P-hus er de første fire timers parkering gratis. Læs mere om parkering i P-huset samt årskort  for ansatte i midtbyen via linket nedenfor. 

Link til side om P-huset i Danmarksgade

 

Sådan bruger du kortet

På kortet kan du få overblik over betalingszonen  og placeringen af de kommunale betalingsparkeringspladser samt betalingsautomater i Esbjerg midtby. Du kan tænde og slukke for de enkelte temaer i signaturforklaringen (som f.eks. betalingszonen), navigere ved at trække i kortet og zoome ind/ud ved at scrolle. 

Vær dog opmærksom på, at kortet kan have fejl, og at man altid skal følge de skilte og anvisninger, der står på stedet. På parkeringsarealer, som ikke er markeret på kortet,
gælder særlige regler, som vil fremgå af lokal skiltning.

Vilkår for betalingsparkering pr. 8. april 2024

Har du fået en parkeringsafgift?

Klag over parkeringsafgift

Ansøg om beboerlicens i Esbjerg eller Ribe

Ansøg om beboerlicens

Parkerings- og kørselstilladelser

Ansøg om parkerings- og kørselstilladelse

Parkering i Esbjerg Kommune

Læs mere om parkering