Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Betalingsparkering i Esbjerg midtby

Her kan du se, hvor du kan parkere i Esbjerg midtby. På kortet kan du se betalingszonen, hvor du kan parkere gratis de første to timer og derefter betale per time. Find også alle priser og vilkår for parkering i midtbyen. 

Kommende ændringer for parkering i betalingszonen i Esbjerg midtby

Byrådet vedtog d. 15. januar 2024 to ændringer af parkeringsvilkårene for de kommunale p-pladser og kantstensparkering i betalingszonen i Esbjerg Midtby. De nærmere vilkår er under afklaring og der er endnu ikke fastlagt en dato for ikrafttræden.

Her er ændringerne
1. Gratisperioden ved parkering i Danmarksgade P-Hus forlænges fra to til fire timer. For de øvrige kommunale pladser gælder forsat to timers gratis parkering.

2. Fremadrettet skal parkeringer på kommunale p-pladser med to timers gratis parkering i betalingszonen registreres i app eller betalingsautomat fra start. Hidtil har det kun været muligt at forlænge parkeringen efter udløbet af de to gratis timer. Betaling påbegyndes først efter de to gratis timer. På kommunale p-pladser, hvor det ikke er muligt at forlænge parkeringen, skal man følge skiltningen i det pågældende område. Her vil det fremgå, hvis man i stedet skal benytte p-skiven.

Nedenfor kan du orientere dig om de nuværende, gældende regler.

Om betalingsparkering i Esbjerg midtby

Her kan du se, hvor du kan parkere mod betaling på de kommunale parkeringspladser i Esbjerg midtby. Betalingszonen, afgrænset af Nørregade, Jernbanegade, Østre Havnevej/Hulvejen/Havnegade og Stormgade, er markeret med rød, stiplet linje på kortet herunder.

Inden for betalingszonen kan du parkere gratis i to timer, når du husker at bruge din p-skive. Efter de to timer, har du mulighed for at tilkøbe mere parkeringstid. Du kan betale for din parkering i en af betalingsautomaterne eller med en app.

 

Sådan bruger du kortet

På kortet kan du få overblik over betalingszonen  og placeringen af de kommunale betalingsparkeringspladser samt betalingsautomater i Esbjerg midtby. Du kan tænde og slukke for de enkelte temaer i signaturforklaringen (som f.eks. betalingszonen), navigere ved at trække i kortet og zoome ind/ud ved at scrolle. 

Vær dog opmærksom på, at kortet kan have fejl, og at man altid skal følge de skilte og anvisninger, der står på stedet. På parkeringsarealer, som ikke er markeret på kortet,
gælder særlige regler, som vil fremgå af lokal skiltning.

Årskort til P-huset i Danmarksgade

Kun for ansatte i betalingszonen
Hvis du har arbejdsplads i betalingszonen i Esbjerg midtby kan du købe et årskort til parkeringshuset i Danmarksgade. 

Du kan bestille årskortet hos EasyPark. Ved køb af årskortet skal du vedlægge en erklæring fra din arbejdsgiver, som dokumentation for at du har arbejdsplads i zonen.

Vilkår

  • Gyldighedsperiode: 1 år fra udstedelsesdato
  • Gyldighedsområde: Parkeringshusets dæk 5-9. 
  • Takst: 2.000 kr. /køretøj
  • Årskortet giver ikke en pladsgaranti og kan ikke veksles til parkering andre steder i betalingszonen.
  • Årskortet kan inddrages, hvis det vurderes, at det bliver misbrugt eller er erhvervet på uærlig vis.
  • Årskortet udstedes kun til gyldige danske nummerplader
  • Vi udsteder 150 årskort til køb efter ”først til mølle” princippet.

Vær opmærksom på at el-biler og handikapbiler i forvejen er undtaget betalingsordningen. 

Vilkår for betalingsparkering

Har du fået en parkeringsafgift?

Klag over parkeringsafgift

Ansøg om beboerlicens i Esbjerg eller Ribe

Ansøg om beboerlicens

Parkerings- og kørselstilladelser

Ansøg om parkerings- og kørselstilladelse

Parkering i Esbjerg Kommune

Læs mere om parkering