Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Cykelsti fra Bramming til Store Darum

Den nye cykelsti, som forbinder Bramming og Store Darum, blev indviet den 29. juni 2024. Læs mere om cykelstien og se billeder nedenfor. 

Den 29. juni 2024 blev den nyetablerede cykelsti mellem Bramming og St. Darum officielt indviet med stor, lokal opbakning. Over 300 borgere deltog i festlighederne og mere end 150 glade cyklister tog straks den nye rute i brug og cyklede en tur. Se billeder fra indvielsen nedenfor. 

Sådan så det ud, da den 40 tons tunge cykelstibro blev lagt på plads

Med stor forsigtighed og præcision blev det 42 meter lange broelement af stål løftet på plads over Varde Hovedvej ved Videkær Huse. Derfor var Varde Hovedvej lukket for al trafik, mens arbejdet stod på. Broen er en vigtig brik i den 4,8 kilometer lange cykelsti mellem Bramming og St. Darum. 

Se videoen nedenfor. 

Større trafiksikkerhed for cyklister

Et stort lokalt ønske går i opfyldelse, når den nye cykelstiforbindelse mellem Bramming og St. Darum bliver indviet. Der har hidtil ingen cykelfaciliteter været på strækningen. Den nye cykelsti vil dermed skabe større sikkerhed og tryghed for cyklisterne, der hidtil har skullet færdes på kørebanen, hvor der køres med høj hastighed. Den 4,8 km lange, dobbeltrettede cykelsti etableres med tilskud fra den statslige Cykelpulje. 

Cykelstien skaber sammenhæng

Men den nye cykelstiforbindelse skaber vi et sammenhængende cykelstisystem i området, idet den nye cykelsti kobler sig på de eksisterende cykelstier inden for bygrænserne i Bramming og St. Darum. 

Formål

Cykelstien har til formål at skabe en sikker og mere tryg cykelstiforbindelse for både eksisterende cyklister og nye cyklister på strækningen, heriblandt skoleelever, pendlere til og fra arbejde, borgere med ærinder i byen, motionister og borgere som anvender stationen i Bramming.

Formålet er desuden at få flere til at cykle ved at gøre det mere trygt, sikkert og attraktivt at vælge cyklen frem for bilen, og dermed understøtte udviklingen af den grønne mobilitet.

Derudover vil cykelstiforbindelsen skabe et sammenhængende cykelstinet og binde byerne St. Darum og Bramming bedre sammen og skabe tilknytning mellem oplandsbyer og de større byer.

Cykelstiens forløb

Cykelstiprojektets strækning (grøn) og væsentlige destinationer (sorte prikker). Under de hidtidige forhold manglede der en sikker og tryg cykelforbindelse mellem Store Darum og Bramming.

Cykelstiens delstrækninger

Kort over cykelstiens delstrækninger og faciliteter. Tallene henviser til beskrivelser i fold-ud menuen ovenfor.