Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pulje til klimahandling

Nu kan du søge Esbjerg Kommunes klimahandlingspulje for lokalsamfund. Midlerne fra puljen skal gå til klimarelaterede projekter.

Dit engagement i den grønne omstilling er afgørende for Esbjerg Kommunes målsætning om at blive CO2-neutral i 2030. Så tak for din indsats allerede - den er vigtig! 

Formålet med denne pulje er derfor at anerkende, støtte og styrke borgere og lokalsamfund i jeres engagement i klimadagsordenen.

Esbjerg Kommunes klimafond har sat 100.000 kr. af i denne klimahandlingspulje.

Søg fx penge fra puljen hvis du vil arrangere grøn fællesspisning for alle dine naboer, hvis I er en lokal forening, der vil holde grønne events eller lave klimaprojekter lokalt eller noget helt tredje.

Der er mange muligheder - og du kan læse meget mere på denne side. Velkommen til - dejligt, du er her :-)

Om klimahandlingspuljen

Midlerne fra denne pulje går til klimarelaterede projekter. 

Du kan derfor søge støtte til et lokalt arrangement eller – projekt, samt aktiviteter der understøtter engagement og motivation af lokale borgere og foreninger i klimaindsatsen i lokalområdet.

Det er en fordel, hvis dit projekt/arrangement/initiativ understøtter Esbjerg Kommunes fælles klimaplan og målsætningen om klimaneutralitet i 2030. 

Send os din ansøgning

Søg klimahandlingspuljen ved at sende din motiverede ansøgning til klima@esbjerg.dk.

Der er ingen ansøgningsfrister for Esbjerg Kommunes klimahandlingspulje – ansøgninger behandles løbende.

Det er et nedsat udvalg i forvaltningen, der modtager og behandler ansøgninger løbende, indtil puljen bliver lukket, fordi alle midler er udbetalt.

Brug ansøgningsvejledningen

I ansøgningsvejledningen (som du finder nederst på siden) kan du finde svar på spørgsmål om puljen og på, hvad den motiverede ansøgning skal indeholde.

Heri står alt om ansøgningsprocessen, så her kan du læse mere om ansøgningskrav, behandling af ansøgninger, udbetaling, projektændringer og opfølgning.

Har du nogle spørgsmål derudover, er du velkommen til at skrive til klima@esbjerg.dk.
 

Projekter der har modtaget midler

Følgende projekter har modtaget midler indtil videre:
 

  • Vild med Vilje i Gredstedbro

Vildblomsterbed i byparken – Gredstedbro. Der vil komme vildblomsterbede med hjemmehørende vildtblomster, som kommer til at være rabatterne på en krolfbane i byparken for byens borgere.

Planlagt påbegyndelse foråret 2024.

 

  • Begrønning af Hunderup Sejstrup Solcellepark

I 2022 blev en solcellepark etableret i Hunderup Sejstrup på en mark uden synlig beplantning. Projektet vil foretage en begrønning af området rundt om solcelleparken med planter.

Projektet er blevet realiseret i foråret/sommeren 2024.

 

  • Klimavenlig fællesspisning i Hunderup-Sejstrup

Arrangement i form af klimavenlig fællesspisning. Her kan deltagerne udveksle idéer og fejre deres fælles indsats for klimaet. Arrangementet fungerer som en platform til at integrere klimaaspekter og inspirere naboer til yderligere handling for at støtte Esbjerg Kommunes mål om klimaneutralitet i 2030. Arrangementet vil inkludere måltidskasser fra lokale leverandører med mulighed for tilberedning af klimavenlig mad og smagning af bæredygtige retter.

Planlagt afholdelse i efteråret 2024.

 

Ansøgningsvejledning: Sådan søger du midler fra klimahandlingspuljen