Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Borgere fra et EU/EØS-land

EU/EØS-borgere kan frit rejse ind, søge arbejde og opholde sig i Danmark i op til tre måneder

Borgere fra et EU/EØS-land

EU-borgere dækker over de borgere, der er bosat i EU’s medlemslande, mens EØS-borgere er betegnelsen for borgere fra Lichtenstein, Norge og Island.

Statsborgere fra Schweiz er omfattet af de samme regler som EU/EØS-borgere.

Som statsborger i et EU/EØS-land kan du frit rejse ind og opholde dig i Danmark i op til tre måneder. Hvis du søger arbejde i denne periode, kan du forlænge opholdet fra tre til seks måneder. 

OBS! Britiske statsborgere vil efter Storbritanniens udtræden af EU ikke længere være EU-borgere.

Forlængelse af ophold

Ønsker du at forlænge dit ophold ud over de tre måneder, skal du inden udløbet af de tre måneder søge om at få udstedt et EU/EØS-registreringsbevis. Beviset er dokumentation for, at du har ret til at opholde dig i Danmark i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed.

Registreringsbeviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum. Hvis du som EU-borger ændrer opholdsgrundlag, skal du ansøge om nyt registreringsbevis.

Dokumentet er gyldigt, så længe de betingelser, der lå til grund for udstedelsen, fortsat er opfyldt. Registreringsdokumentet kan inddrages, hvis grundlaget for ophold ikke længere er til stede.

Du kan søge om EU/EØS-registreringsbevis hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Permanent ophold efter 5 år

Når du har haft lovligt ophold i Danmark efter EU-reglerne i 5 år, kan du søge om et bevis på, at du har ret til tidsubegrænset (permanent) ophold. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udsteder EU/EØS-registreringsbeviser. 

Hvis du har fået afslag på din ansøgning om EU/EØS-registreringsbevis eller er blevet meddelt ophør af din opholdsret, kan du indgive en klage over afgørelsen til Udlændingenævnet. 

Hvis du vil klage vedrørende en afgørelse om EU-ophold kan du sende din klage til udln@udln.dk. 

Lovgivning

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Europa-Kommissionen har oprettet en borgerguide på nettet, der informerer om reglerne for at opholde sig, arbejde og studere i EU-landene.

Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet