Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Boligpolitik - mod, mangfoldighed og balance

I Esbjerg Kommune skaber vi rammerne for det gode hverdagsliv.

Med afsæt i Vision 2025 og med Boligpolitik 2024-2034, forpligter vi os til at fremme attraktive og bæredygtige boligområder og lokalsamfund.

Boligen udgør fundamentet for borgernes liv og skal give plads til at mennesker lever, arbejder, dyrker fællesskaber og skaber minder.

Mod til udvikling

Boligpolitik 2024-2034 er et nybrud. Sammen med nye ambitioner på boligområdet afspejler politikken et mod til en anden og mere innovativ boligudvikling i Esbjerg Kommune. Med Boligpolitik 2024-2034 viser vi, at vi har modet til at søge nye løsninger og til at tilpasse os det skiftende boligbehov, som vores borgere har gennem livet. Vi er fremsynede og kan tilbyde attraktive og bæredygtige boliger til potentielle tilflyttere og fremtidige generationer. Dette nybrud kræver nytænkning hele vejen rundt fra idé til planlægning og til byggeri. Vi glæder os rigtigt meget til at komme i gang.

Mangfoldighed som styrke

Boligpolitik 2024-2034 skal fremme et alsidigt udbud af boliger. I tæt samarbejde med forskellige aktører vil vi sikre, at der er boligtyper og boligstørrelser, der passer til forskellige livsfaser og familiestrukturer. Mangfoldige og blandede byer fremstår som byer med et socialt miks på tværs af generationer og demografiske karakteristika. Men den varierede beboersammensætning er kun en start. Når ambitionen er at forløse potentialer, styrke attraktivitet og sammenhængskraft skal byudviklingen også arbejde med et funktionelt miks, hvor borgerne får en årsag til at komme i – eller besøge – de forskellige byer og lokalsamfund.

Balance i boligforhold

Balance er nøglen til harmoniske og bæredygtige boligområder, der rummer både det grønne, det sociale og det økonomiske aspekt. Boligpolitik 2024-2034 sigter mod at opnå en balance mellem by og natur og mellem leje- og ejerboliger. Klimaudfordringer og bæredygtighedskrav kræver nytænkning og rummer potentiale for nye standarder for hele kommunen og for vores samarbejdspartnere i by- og boligudviklingen. Vi ønsker at skabe en klog byudvikling med bæredygtige og attraktive boligområder, der understøtter og styrker den lokale identitet. De kulturhistoriske værdier er lokale identitetsbærere, som respekteres, men ikke med berøringsangst, men derimod med ambitioner om at løfte niveauet og skabe boligområder med kvalitet og liv.

Samarbejde og dialog

Boligpolitik 2024-2034 bor på rådhuset, men den arbejder bedst i samfundet. Mange har deltaget i processen med at skabe denne politik, og selvom politikken nu er færdig, så er den også en åben invitation til investorer, almene boligorganisationer, pensionskasser, lokalråd mv. Med den i hånden har vi et gennemsigtigt og tydeligt grundlag at arbejde ud fra, så eksisterende samarbejder kan udvides, mens nye kan komme til.
Sammen skaber vi rammerne for det gode hverdagsliv.


Jesper Frost Rasmussen
Borgmester
Februar 2024

Målsætninger i boligpolitik

Målsætninger i boligpolitik