Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udviklingsplan for vejområdet

Vejområdets tilstand og funktionalitet fortæller en historie om hvordan kommunen trives. Byens aktiviteter slider på veje, pladser, broer, cykelstier, fortove, gadetræer og grønne områder, der løbende skal vedligeholdes.Derfor er udvikling og genopretning af vejområdet et nødvendigt grundlag for at opnå vores ambitioner om vækst i kommunen. 

Bevillingerne til vedligeholdelsen har i nogle år ikke været tilstrækkelige til at fastholde og udbygge et godt niveau. Samtidig øges kommunens ambitioner i disse år, og det betyder, at der i dag ikke kun er behov for at vedligeholde vejområdet, men i høj grad også for at investere i udvikling og genopretning, der kan bringe tilstanden op på et højere niveau.

Med budgetaftalen for 2017-2020, som blev vedtaget i byrådet d. 10. oktober 2016, afsættes derfor 35 mio. kr. over hele budgetperioden til fastholdelse af værdien af kapitalapparatet for veje, fortove, broer og gadetræer. Fra 2021 afsættes i alt 25,9 mio. kr. om året til genopretning, således at det samlede område genoprettes over en 20-årig periode.

Læs udviklingsplan for vejområdet.