Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommunes Byfond

Byfondens formål er at rådgive og støtte udvendige renoveringer på bevaringsværdige bygninger, og præmiere gode eksempler på nybyggeri eller renoveringer.

Hvad kan der ydes tilskud til?

Der kan i mange tilfælde ydes tilskud til bl.a. restaureringer, om- og tilbygninger, vedligeholdelsesarbejder mv. Ejer du en bygning, som er fredet eller bevaringsværdig, kan du søge om tilskud hos Byfonden.

Hvornår bliver ansøgningen behandlet?

Hvornår bliver ansøgningen behandlet? Byfondens bestyrelse mødes ca. 4 gange årligt Efter mødet vil der blive tilsendt meddelelse om bestyrelsens beslutning.

Hvordan ydes tilskuddet?

Tilskuddet ydes som et kontant tilskud, hvis tilskuddet er på 50.000 kr. eller mindre. Er tilskuddet over 50.000 kr. ydes det som et rente- og afdragsfrit lån. 

Et kontant tilskud fra Byfonden er ikke skattepligtigt.

Så længe et tilskud er afgivet i overensstemmelse med §16 – ”lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer” - er tilskuddene skattefrie. Det gælder både for kontante tilskud, og tilskud ydet som lån.
Byfonden yder kun tilskud i henhold til § 16.

Et rente- og afdragsfrit lån tinglyses på ejendommen og forfalder til indfrielse med eventuelt ejerskifte, eller hvis der sker misligholdelse i forhold til de intentioner hvorunder lånet er ydet.

Lånet og tilskuddet kan udbetales, når det udførte arbejde er godkendt af en repræsentant fra Byfonden.

Udgifterne til oprettelse af pantebrev og til tinglysning afholdes af Byfonden.

Byfondens budget

Byfonden har pt. et årligt beløb til rådighed på ca. 700.000 kr. til tilskud, præmiering samt årsberetning. Bestyrelsen arbejder gratis.

Byfondens ejerskab og bestyrelse

Esbjerg Kommunes Byfond er en selvejende institution nedsat af Esbjerg Byråd, hvor bestyrelsen vælges af en række faglige organisationer og byrådet. Bestyrelsen vælges hvert 4. år.

Bestyrelsen består af:
Henning Ravn – udpeget af Esbjerg Byråd
Hans Erik Møller – udpeget af Esbjerg Byråd
Niels Pinborg – udpeget af Akademisk Arkitektforening
Erik Grøn – udpeget af Business Esbjerg
Mette Slyngborg – udpeget af Sydvestjyske Museer
Lene Wolf Larsen  – udpeget af Udlejningsforeningen Esbjerg og Ribe Bykerne Beboerforening
Ole Fabricius  – udpeget af Lokal- og fællesrådene  

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Byfondens sekretariat, By- & Arealudvikling, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf. 76160558.