Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hunderup-Sejstrup Lokalråd

Lokalrådet virker inden for Hunderup-Sejstrups lokalområde.

Lokalrådets formål er at bidrage til Hunderup-Sejstrups udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker.

Lokalrådet er ikke partipolitisk.

Sammensætning

Lokalrådet består af 6 medlemmer. Heraf er de 4 valgt til en 4 års periode og de 2 udpeget af foreningen til en 2 års periode.

Mere information

Besøg lokalrådets hjemmeside

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Landsbyplaner

Landsbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Fællessiden for lokalsamfund

På fællessiden har vi samlet oplysninger om bl.a. politikker, tilskudsordninger, lokale projekter, inspiration mv.

Fællessiden for lokalsamfund

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger