Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Rehabilitering

Når du er på Esbjerg Døgnrehabilitering, vil du aktivt træne daglige færdigheder, eksempelvis bad, personlig pleje og påklædning. Det er vigtigt, at de indsatser vi sammen iværksætter er realistiske og overførbare til det liv, du skal leve efter endt ophold på Esbjerg Døgnrehabilitering.

Alle faggrupper deltager for at forbedre dit aktivitetsniveau. 

Træning på Esbjerg Døgnrehabilitering er et tilbud til dig, som er ældre og har fysiske eller psykiske problemer, og som derfor ikke kan klare dig selv lige nu. For at blive visiteret til et ophold, skal du være motiveret for at træne og selv være med til at sætte mål for træningen. 

Du kan enten starte et midlertidigt ophold på Esbjerg Døgnrehabilitering umiddelbart efter et ophold på sygehuset eller tage dertil mens du bor hjemme. 

Få svar på dine spørgsmål

Praktiske oplysninger

Hvad koster det?

Opholdet er gratis, men du skal selv betale for mad, vask af privat tøj (med mindre dine pårørende gør det), leje og vask af linned, transport af dig og dine hjælpemidler og transport i forbindelse med et eventuelt besøg i dit hjem.

Skriv til Esbjerg Døgnrehabilitering

Hvad skal jeg selv have med?

Husk sygesikringsbevis, hjælpemidler, inkontinenshjælpemidler, medicin, toiletartikler og engangsvaskeklude, tøj, sko, briller og høreapparat, batterier til høreapparat og evt. sondemad.

Skriv til Esbjerg Døgnrehabilitering

Opbevaring af penge og værdigenstande

Vi anbefaler, at du ikke tager værdigenstande eller for store pengebeløb med. Opbevaringen af disse er på eget ansvar.

Skriv til Esbjerg Døgnrehabilitering

Hvad er rehabilitering?

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.